– Regjeringa legger fram et godt og offensivt forslag. En økonomisk pakke til fylkesveiene er etterlengta, sier fylkesordfører Tomas Iver Hallem på pressekonferansen ved Hegra sparebank søndag ettermiddag.

– Vi sliter med dårlig vedlikehold og utfordringer med at vi må bygge mer vei, og nå varsler regjeringa at de kommer med en betydelig pakke til dette - og det er jeg veldig fornøyd med.

På pressekonferansen ble det kjent at regjeringa vil sette av penger til E14 gjennom Hegra, samt en rekke andre veistrekninger i gamle Nord-Trøndelag.

Se hele listen her:

I tillegg ble det lovet at Trøndelag fylkeskommune skal få mer å rutte med.

Regjeringen foreslår en totalpakke på underkant av 16 milliarder kroner til fylkeskommunen for veivedlikehold i de første seks årene av NTP-perioden.

En fylkesveg det har vært mye snakk om i Trøndelag den siste tida er Fylkesveg 30 gjennom Midtre Gauldal-, Holtålen- og Røros kommune. Et vegstrekke som ofte opplever vanskelige kjøreforhold, ras, dårlig vedlikehold og flom.

Etter en lengre debatt om utbygging og bomavgift og øvrig finansiering, stagnerte hele prosjektet etter folkeavstemming for et drøyt år siden.

Da innbyggerne i kommunene stemte nei til fylkeskommunens forslag til bompenge-finansiering.

Nå sier fylkesordfører Hallem at dette er et av vegprosjektene de nå kan se på med nye, og mer bemidlede, øyne.

– Det er ingen tvil om at Fylkesveg 30 er en svært krevende vei på enkelte deler av strekningen, sier Hallem.

– Vi får stadige tilbakemeldinger på at den er trafikkfarlig og at den er for dårlig til dagens bruk - denne pakken fra regjeringa er med på å bidra til at vi kan satse videre på vei framover. Men det er fylkestinget som bestemmer hvordan vi skal bruke disse midlene.

Hør hele intervjuet med fylkesordfører Tomas Iver Hallem her: