– Siden Holtålen sa så bastant nei i formannskapet så lanserte vi tre forskjellige alternativ i kveld der vi går videre med en kommune eller to kommuner. Men det var ikke noe stor tilknytning til det heller, sier leder i styringsgruppa for fylkesveg 30 Hallgeir Grøntvedt til Nea Radio.

Dermed ser det ut til at sagaen om en bompengefinansiert fylkesveg 30 går mot slutten.

– Nå får vi la kommunestyrene behandle saken så får vi ta en fot i bakken og finne ut hva vi gjør når de vedtakene er fattet, sier Grøntvedt videre.

Avventer kommunestyrene

Hvis man får nei fra både Midtre Gauldal og Holtålen kommune i kommunestyremøtene så vil prosjektet skrinlegges. Grøntvedt er klar på at man vil følge fylkestingsvedtaket om at veien skal finansieres med 75 prosent bompenger.

– Hvis ikke kommunene er med på det så er det bare å legge bort prosjektet, sier han.

– Føles det bittert nå når det ser ut til å bli nei til bompenger og at prosjektet skrinlegges?

– Jeg er jo selvfølgelig skuffet. Jeg hadde håpet på at vi skulle få ordnet opp veien mellom Støren og Røros, sier Grøntvedt.

Respekterer beslutningene

Han sier at han likevel respekterer de beslutningene som vil bli tatt.

– Lokaldemokratiet er jeg en stor tilhenger av så når de sier nei så kan ikke vi tvinge det inn over innbyggerne i kommunene, sier Grøntvedt.

Han sier at det er en ting som er beklagelig i denne saken og det er at fylkeskommunen ikke har fått disse signalene fra kommunene tidligere.

– Vi har jo brukt cirka 15 millioner kroner i planleggingsmidler på dette prosjektet, og de pengene kunne vi ha brukt andre steder hvis vi hadde fått signalene tidligere, sier han.

Hør intervjuet med Grøntvedt her: