Kort oppsummert

  • Olaf Bakken fra Ålen har anmeldt seg selv for ulovlig kjøring på grunn av de dårlige forholdene på fylkesvei 30 mellom Singsås og Røros.

  • Bakken anser is- og snølaget på veien for å være så tykt at veien burde betraktes som utmark.

  • Politiet viser lite engasjement og avviste Bakkens anmeldelse umiddelbart.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister

– Fredag definerte jeg forholdene på Fylkesveg 30 som utmark, sier Olaf Bakken, som dermed ringte og anmeldte seg selv til politiet for miljøkriminalitet.

– Dersom spor i snø eller isdekke overstiger 2,5 centimeter skal det være bart i hjulsporene og på kant- og midtlinje. Det er ikke til å misforstå, sier Bakken.

Slik var det altså ikke fredag, og derfor definerte Bakken forholdene på fylkesvegen som utmark.

Fikk nok

Mange har reagert på svært dårlig vedlikehold av fylkesvei 30 mellom Singsås og Røros i vinter.

Spesielt strekningen fra Haltdalen og nedover mot Singsås har vært sporete og glatt, noe som har ført til flere trafikkuhell.

Fv 30: Tykt islag på veien gjør at Olaf Bakken mener dette må kvalifisere til utmark

Bakken, som er fra Ålen, ferdes ofte på denne strekningen. Han er selv entreprenør og en del av jobben hans er nettopp veivedlikehold. Han er derfor godt vant med dårlige forhold, men nylig fikk han altså nok.

Det var på tur opp Gauldalen forrige fredag at han opplevde veien i så dårlig stand at han rett og slett ringte politiet og anmeldte seg selv for ulovlig kjøring i utmark.

FV30: Dype spor i veibanen Foto: Privat

Men vakthavende hos politiet ville ikke gå videre med anmeldelsen, da Bakken sa hva henvendelsen gjaldt.

– Man blir ganske frustrert når man ikke når gjennom. Det var derfor jeg ringte politiet, forklarer Bakken.

– Men hun på operasjonssentralen var ikke helt enig med meg da hun hørte hva det gjaldt og ba meg prøve en gang til. Dermed brukte jeg neste kort jeg hadde for hånden.

Men heller ikke da Bakken satirisk påstod at han hadde bedrevet motorisert ferdsel i vernet vassdrag, ville politiet ta saken videre.

Slengte på røret

Bakken kjørte nemlig gjennom flere bekker som rant over veien. Gaula med sidevassdrag ble i 1986 varig vernet og motorisert ferdsel på elva er således strengt forbudt.

– Jeg kjørte gjennom tre bekker som gikk over vegen, og som kan defineres som sidevassdrag til Gaula. Dermed anmeldte jeg meg selv for ulovlig kjøring i verna vassdrag også.

– Vakthavende bare slengte på røret, fortsetter Bakken, som har klare meninger om årsaken til den dårlige veistandarden.

Hør hele intervjuet med Olaf Bakken her:

(Artikkelen fortsetter etter intervjuet)

Fylkesvaraordfører Pål Sæter Eiden er hovedutvalgsleder for vei i fylket og har forståelse for Olaf Bakkens måte å synliggjøre problemet på fylkesvei 30 på.

Hør intervjuet med fylkesvaraordfører Pål Sæter Eiden her: