De foreløpige beregningene på avskrivningene for 2023 viser at Selbu Kommune vil kunne ende opp med ett underskudd på 13,3 millioner for 2023.

Dette er 4,1 millioner mer enn hva kommunedirektør Oddveig Kipperberg la frem for kommunestyret i desember.

Klart i slutten av februar

– Estimatet er 13 millioner i minus, men det kan ennå endre seg noe, sier Kipperberg og gjør oppmerksom på at det ferdige resultatet vil være klart i slutten av februar.

Kipperberg peker på lønn- og prisvekst sammen med høyere renteomkostninger som noe av årsakene til det store underskuddet.

Gode prioriteringer

Kommunedirektøren startet sin presentasjon med å be politikerene ta eierskap til den økonomiske situasjonen.

– Vi ser i hele Norge at det er ikke artig å drive med politikk når det ikke er økonomisk handlingsrom.

Kipperberg sier hun håper politikere kan bruke politikken til å gjøre gode prioriteringer.

– Nå må politikk og fag jobbe godt i lag for å finne løsningene.

– For oss gjelder det å komme oss igjennom de to-tre neste årene, legger hun til.

Kipperberg legger vekt på at Selbu kommune har tatt et ansvar på det grønne skiftet og kan høste godt av det i årene fremover.

Hvordan er den økonomiske styringen i Selbu?

– Det er en god økonomistyring i kommunen, sier Kipperberg og peker på at underskuddet utgjør knappe to prosent av det totale budsjettet.

– I dagens formannskapsmøte ble mulighetene for å selge aksjene i TrønderEnergi. Er dette en quick-fix for Selbuøkonomien?

– Å selge aksjene i Trønderenergi er ikke en quick-fix, sier Kipperberg.

– Hvis vi kan betale ned gjelden vår, vil vi ha god rentefortjeneste på det i 20- 40 år fremover. Det vil ikke være penger som skal inn i driften, men brukes til å betale ned gjeld.

Eldrebølge og snø

Utfordringene står i kø og Kipperberg kan avsløre at allerede nå er budsjettet for snøbrøyting for 2024 brukt opp. I tillegg skal den mye omtalte vetrinærordningen på plass som også vil påføre kommunen ekstra utgifter.

–Samtidig vet vi at eldrebølgen vil komme samtidig med mangel på folk i helsesektoren, avslutter hun.