– Det har vært noen runder med søknader, tilbakemeldinger og opprettinger, men nå ser det ut for at det skal gå den veien vi har håpet på, sier Guri Heggem.

Arbeidet med å etablere fagskoletilbudet er en del av prosjektet «Kompetanseløft Lokalmat Reiseliv», som Heggem er prosjektleder for, sammen med Thorleif Thorsen. Kun noen detaljer må rettes opp, før NOKUT etter all sannsynlighet godkjenner fagplanen for fagskoletilbudet «Verdiskaping i lokalmat».

– Fagskole er et løp mellom videregående og høyskole. I utgangspunktet skal du ha generell studiekompetanse eller fagbrev som du skal bygge videre på, men du kan også søke med x antall år relevant erfaring, sier Heggem.

– Viktig å ta vare på erfaringene i bransjen

Det er Trondheim Fagskole som står som formell eier av studiet, og på Røros er det Røros Ressurs som står ansvarlig for gjennomføring.

– Grovt sett er studiet delt i tre. Det handler om produktkunnskap, marked og om økonomi, sier Heggem.

Hun forteller at det har vært viktig å få på plass dette studiet, for å ta vare på erfaringene som finnes i lokalmatbransjen.

– Lokalmatproduksjon og reiseliv er to bransjer som bærer preg av lite formell utdannelse. Erfaringene som de første som startet med lokalmatproduksjon har gjort seg, er viktig å få tatt vare på, slik at de som starter opp nå og de som tar over gårdsbrukene har en mulighet til å tilegne seg den type kunnskap, sier hun.

– Erfaringene til Ingulf Galåen er kjempeviktig å få tatt vare på, og med hans likesinnende prøver vi å bruke de erfaringene de har for å få laget et studieløp.

Håper mange vil benytte seg av tilbudet

Mange av produsentene i Rørosmat har vært med på å skrive fagplanen i studiet.

– Dette er en svært god nyhet og en styrke for lokalmatmiljøet, sier styreleder i Rørosmat SA, Ingulf Galåen, i ei pressemelding.

Han har selv vært aktiv i arbeidet med å lage innhold i læreplanen.

– Vi har jobbet mye med dette og brukt mye tid på utforming av hva studiet skal inneholde, sier Galåen, som håper mange i hele landet vil benytte seg av tilbudet.

Hør Guri Heggem fortelle mer her: