– Lokalmatbransjen i Norge er ung og preget av mye erfaringsbasert kunnskap av de første som startet med videreforedling av råvarer fra egen produksjon. Nå tar matmiljøet i Røros-traktene grep om dette og formaliserer kunnskapen, står det i en pressemelding fra prosjektet Kompetanseløft Lokalmat Reiseliv.

Derfor vil de nå starte opp studiet «Verdiskaping i lokalmat» hvis de får godkjenning fra NOKUT. Utdanningen vil være et poenggivende fagskolestudium i regi av Trondheim Fagskole i samarbeid med Røros ressurs.

Fullført studie gir 30 studiepoeng og gjennomføres ved å delta på samlingsbasert undervisning over ett skoleår.

Skal lære av de beste

Studentene skal lære av aktører fra det mangfoldige lokalmatmiljøet som preger Røros-traktene, blant annet Ingulf Galåen, som i fjor høst fikk Kongens Fortjenestemedalje for sin innsats i bransjen.

– Kunnskapen som de første i bransjen har tilegnet seg, er viktig for de som kommer senere, og dette bruker vi nå som pensum, sier prosjektleder Thorleif Thorsen.

Matprodusentene med Ingulf Galåen i spissen har selv vært delaktig i utforming av innholdet i studiet. Marit Evanger i Rørosmat sier dette har vært en svært interessant og spennende prosess.

– Vi ønsker å dele vår kunnskap med andre, sier hun.

Verdiskapning sentralt tema

Verdiskaping blir et sentralt emne i fagskolestudiet.

– Å starte egen lokalmatproduksjon kan være krevende, men å få lønnsomhet i produksjonen over tid er en enda større utfordring, står det i pressemeldingen. Målgruppe for studiet er de som har jobbet i bransjen noen år men som ikke har noen formell utdannelse.

– Studiet er også svært relevant for de som ønsker å etablere lokalmatproduksjon, enten som selvstendig bedrift eller som et tillegg til tradisjonell gårdsdrift/primærnæring. I tillegg er det fullt mulig å følge deler av studiet som enkeltstående kurs.