I forkant av kommunestyremøtet i Selbu mandag kveld ble det åpnet opp for et innbyggerspørsmål i forbindelse med diskusjonen om Helseplattformen.

Stilte flere spørsmål

Lill Harriet Sandaune hadde flere spørsmål til kommunedirektør, Oddveig Kipperberg. Blant annet om kommunen er klar over hvilken risiko de tar om de innfører det omstridte journalsystemet.

Sandaune viste til utfordringene andre kommuner har opplevd ved innføringen av Helseplattformen. Og til problemene ved St. Olavs hospital; viktige opplysninger på avveie, merbelastning og leger som slutter.

Sandaune stilte også spørsmål om hvorfor Selbu ikke følger anbefalingene til kommunedirektøren i vertskommunen i Værnesregionen - Stjørdal. De velger å vente med å vedta en innføring av Helseplattformen. De ønsker å se som det finnes bedre alternativer.

Kommunedirektøren svarte på spørsmålene til Sandaune, men avviste at utfordringene utgjør noen risiko for innbyggerne i Selbu.

– Ensidig dekning

– Det er mye ryktespredning om problemene rundt Helseplattformen, mener Kipperberg.

Hun sier kommunen har vært i tett dialog med både Helseplattformen og St. Olavs, og mener de har fått god og riktig informasjon her. Kommunen har også vært i kontakt med andre kommuner, som Verdal, Levanger, Røros og Holtålen, og fått grundig innføring i hvilke erfaringer de har gjort seg.

– Dekningen av Helseplattformen har vært ensidig, og jeg velger å søke informasjon hos de som har førstehånds erfaring framfor i Adresseavisen, sier Kipperberg.

– Det er krevende å innføre et nytt, stort system. Uansett hva man bytter til vil det være krevende. Det er nye rutiner og en ny arbeidsmetodikk man må sette seg inn i. Likevel mener vi at en innføring av helseplattformen er det beste for innbyggerne i Selbu, fortsetter hun.

– Bred risiko-vurdering

På spørsmål om hvorfor ikke Selbu ser til Stjørdal, som foreløpig står utenfor Helseplattform-samarbeidet, svarer hun at det er forskjeller på kommunene og Selbu dermed ikke nødvendigvis bør gjøre de samme vurderingene som nabokommunen.

– Våre vurderinger er at det er en betydelig risiko å vente med en innføring til 2026, sier hun.

– Vi har gjort en bred risiko-vurdering av hvordan en utsettelse vil påvirke kommunen og innbyggerne.

Spørsmålsstiller Lill Harriet Sandaune er ikke fornøyd med svarene fra kommunedirektøren.

– Jeg takker så mye for svaret, men dessverre synes jeg ikke at dette er gode svar eller virker betryggende når det gjelder det jeg spurte om, åpner hun svarinnlegget sitt med.

– Hva er vitsen med Værnesregionen, når man ikke samarbeider og står sammen i en særdeles stor og viktig sak som dette, fortsetter hun retorisk.

Hun mener svarene til kommunedirektøren er en endeløs beskrivelse av alt man ønsker seg og hvilke behov man har.

Hør hele intervjuet med Lill Harriet Sandaune her:

– Som orkesteret på Titanic

Sandaune hevder at det Kipperberg sier ikke har noen sammenheng med det produktet som Selbu kommune er i ferd med å kjøpe for 15 millioner kroner. Og viser til saker i media de siste ukene.

– Levanger og Verdal har registrert over 150 avvik, frem til slutten av mars, mange av dem med høy alvorlighetsgrad. Orkland har nå avgjort at de utsetter en eventuell innføring til 2026, sammen med blant annet Stjørdal og Malvik, i Skaun er det stor uro, og ordføreren er bekymret i etterkant av at de har signert avtalen, sier hun.

– Hva er det som gjør at man tror at bare Selbu går inn i denne løsningen nå, og betaler sine 15,3 millioner i etableringspris, kommer dette til å fungere? Hva er det som gjør at en kommunedirektør og et enstemmig formannskap i Selbu anbefaler at kommunen skal investere i et IT-utviklingsselskap, som er under granskning av Statsforvalteren, Helsetilsynet og Riksrevisjonen for brudd på pasientsikkerheten, spør hun videre.

– Skal kommunestyret i Selbu sitte og spille slik som orkesteret på Titanic, helt til båten har gått ned, avslutter hun.

Kommunedirektøren svarer at det er mange påstander som blir lagt fram, men sier det er viktig at prosessen blir gransket. Og at det blir sett nærmere på hvilke forberedelser som er gjort før innføringen og hvordan det hele var rigga.

– Men jeg er ikke i tvil om at en felles journal-løsning er det beste, og vil komme til god nytte for innbyggerne i Selbu, mener kommunedirektør i Selbu, Oddveig Kipperberg.