Tidligere i år ble det kjent at kraftselskapet Clemens kraft har vist interesse for Garbergelva i Selbu, og i februar orienterte de formannskapet om en mulig utbygging.

Det er NVE som gir tillatelse til videre utredning av kraftutbygging i Garbergelva, men kommunen kan si om de stiller seg bak en slik søknad eller ikke.

Denne behandlinga mener ordfører Ole Morten Balstad bør tas i planutvalget, og ikke i kommunestyret.

– Vi skal si om vi stiller oss bak en søknad fra Clemens om konsesjon og videre utredning, og dette spørsmålet skal behandles i planutvalget, bekrefter Balstad.

– Blir helt feil

Planutvalget skal behandle reguleringsplaner og plan- og bygningssaker i kommunen, og det er de samme personene som sitter i planutvalget som i formannskapet.

– Uavhengig av vår tilnærming kan utbygger sende saken inn til NVE, som igjen avgjør om de gir grønt lys til en videre utredning. Når utredningen er ferdig, og alle fakta er på bordet, sendes saken ut på høring til alle berørte parter og interessenter.

– Dette gjelder selvsagt også Selbu kommune, som da behandler saken i alle organ helt opp til kommunestyret, forklarer Balstad.

Ordfører i Selbu, Ole Morten Balstad. Foto: Ola Dragmyrhaug

Men Åsmund Sjøberg i Selbu SV mener saken bør opp i kommunestyret allerede nå.

– Jeg forstår ikke hvorfor ordføreren vil holde denne saken unna kommunestyret. At en slik sak skal avgjøres i et lite og begrensa planutvalg, blir for meg helt feil, mener Sjøberg.

– Jeg mener kommunestyret er det ene organet som innbyggerne i Selbu har valgt for å fatte avgjørelser på vegne av fellesskapet i nettopp spørsmål som dette.

– Likebehandling er viktig

Ordføreren viser til behandlingen av videre utbygging av industriområdet på Stokkfjellet, og at dette spørsmålet også i første omgang ble behandla i planutvalget.

– I 2023 ble denne runden behandlet av planutvalget i Selbu kommune. Det er ikke politikk i saksbehandling, men derimot er det veldig viktig med likebehandling. For meg blir dette det viktigste prinsippet, både her og i alle andre politiske saker vi behandler, sier Balstad.

– Noe annet kan gi grobunn for en særdeles uryddig og vilkårlig saksgang. Prinsippet om likebehandling både håper og tror jeg det store flertallet av Selbus folkevalgte respekterer og stiller seg bak, fortsetter han.

Dette er ikke et svar Sjøberg slår seg til ro med.

– Jeg mener det er feil å vise til en helt annen sak tilbake i tid, og at det i så fall burde vært gjort annerledes også den gangen. I sånne saker bør vi så tidlig som mulig etterstrebe bredest mulig forankring, mener Sjøberg.

Åsmund Sjøberg i Selbu SV. Foto: Knut Inge Seem

Ønsker Sp-støtte

Nå håper SV på støtte fra Senterpartiets representanter. For ifølge kommuneloven § 11-3, som omhandler innkalling og saksliste, står det blant annet at «En sak skal settes på sakslisten hvis minst 1/3 av et folkevalgt organs medlemmer krever det».

Sammen med Senterpartiet har SV over 1/3-flertall, og kan dermed kreve at spørsmålet om videre utredning av kraftutbygging i Garbergelva havner i kommunestyret.

Thomas Engan, som er gruppeleder for Selbu Sp, har ennå ikke tatt stilling til hva han mener i denne saken.

Han mener argumentene til både Sjøberg og Balstad - på hver sin side - er forståelige.

– Jeg ønsker ikke å uttale meg om denne saken før vi har diskutert den internt i Senterparti-gruppa, sier han.

Gruppeleder i Selbu Sp, Thomas Engan.