– Jeg vil utrede mulighetene for å få kraftproduksjon i Garbergs-elva, sier Selbuordfører Ole Morten Balstad.

Balstad var en av de fem som rekket opp hånden under valgdebatten på spørsmålet om hvem som var garantist for vern av Garbergs-elva i september.

– Den ble avgjort. Jeg stemte for, men det blir ingen omkamper på den saken, sa Balstad den gangen.

Klippet fra debatten ble forrige uke delt på Selbu SVs facebookside.

Kraftsituasjonen endret

Nå bekrefter Balstad til Nea Radio at han nå vil stemme for å utrede om det skal åpnes for kraftutbygging i Garbergselva.

Balstad mener at kraftsituasjonen er i endring og at det vil kreves mer energi for å kunne å få til utvikling. Blant annet i forbindelse med utbygging av mer industri i Selbu.

Hadde forventet reaksjoner

Tidligere i vinter fikk formannskapet informasjon om kraftselskapet Clemens Krafts planer for to alternativer for kraftproduksjon i den omstridte elva.

– Etter formannskapsmøtet hadde jeg forventet meg noen reaksjoner, sier Balstad, som er usikker på hvor opptatt innbyggerne i Selbu er av denne saken.

Kommer du til å stemme for å utrede mulighetene for kraftproduksjon i Garberg-Elva?

– Jeg vil utrede

Selv om du var mot det i September?

– Jeg vil utrede for å få mer informasjon også skal jeg gjøre meg opp en mening om fordelene er større enn ulempene.

Men i utgangspunktet er du positiv og ser et behov for mer energi i Selbu?

– Jeg ser et behov for mer energi og spesielt om vi får utnyttet den lokalt.

Hør hele intervjuet med ordfører Ole Morten Balstad her: