- Kjære Stjørdalinger. For 10 dager siden inviterte kommunen til en dugnad. Den dugnaden har hatt effekt.

Slik innledet ordfører Ivar Vigdenes sin tale under dagens pressekonferanse. Før han understrekte at man likevel ikke er i mål. Uansett åpner nå kommunen gradvis for at man etterhvert skal komme seg til den "nye normalen".

Ga skryt til befolkningen

Ordføreren var svært opptatt av å gi skryt til Stjørdals innbyggere under sin tale.

- Jeg vil nok en gang takke både innbyggere og ansatte som har imponert meg kraftig i denne perioden. Sammen skal vi også fremover legge grunnlaget for det som er vårt felles mål: et best mulig samfunn for våre barn og våre eldre, med minst mulig helseplager og død. De ti dagene vi har lagt bak oss har gjort meg styrket i troen på at vi vil klare klare dette, sa han.

Åpner gradvis opp

Kommunen har nå såpass stor kontroll på smittesituasjonen at de begynner i det små, og gradvis åpner opp. Fra onsdag den 18. november starter man igjen opp med barne- og ungdomsidrett. Det innebærer også at kommunes idrettshaller og svømmeanlegg åpner opp igjen.

- Men vi ønsker ikke at det blir gjennomført kamper eller foretas noen matservering i tilknytning til disse ennå, sa ordføreren.

Fra førstkommende fredag, den 20. november åpner man også opp for at pårørende igjen kan besøke sine familiemedlemmer ved kommunens bosenter.

- Etat omsorg vil imidlertid bruke uken for på sin side å gjennomgå rutinene for besøkskontroll, og besøkskontrollen vil være skjerpet også i tiden framover, sa Vigdenes.

Ordføreren var bestemt på at målet med dette er at man skal komme tilbake til den nye normalen fra og med helga 28. - 29. november.

Se pressekonferansen i sin helhet her: