Det er prosessen som har vært i fokus, da Handlstanden ikke ble hørt før hurtigvedtaket ble gjort. Røros Handelsstand består av 50 medlemsbedrifter og de er mér en delt på midten i saken.

– Mange tenker ulikt om det skal være gågate, sier leder i Røros Handelstand, Rikke Lolk Norvik. – Det er vedtaket vi har klagd på, for det skjedde fort.

Det blir gågate og opprør.

Signalene fra ordfører var tydelige under radiosending, kommunen skal lytte til innspill fra Røros Handelsstand, men det går mest sannsynlig mot helårs gågate. – En viss form for opprør blir det nok, men mange er også fornøyd med vedtaket slik det sto, mens andre igjen vil beholde tidligere ordning med sesongbasert gågate. Men en ordentlig prosess fra kommunen vil ta hensyn til gående og biltrafikk i sammenheng, sier Norvik.

Rikke Lolk Norvik, Leder Røros Handelstand Foto: Rikke Lolk Norvik

Tips Handelsstanden har tatt fugleperspektivet på området, og håper Røros kommune har tatt til seg innspillene som har kommet så langt om biltrafikk, gående og sikkerheten for begge grupper, samt sikkerheten for de næringsdrivende i Kjerkgata.

– Dialog er bra, sier Norvik på spørsmål om tips til andre handelstandsforeninger som ønsker å påvirke sine kommuners prosesser, kanskje spesielt om gågate: – De som brenner for saken må gjøre noe med det, og følge med.

Norvik sier at kommunen nok har sett en del av innspillene de har kommet med, spesielt med tanke på biltrafikk.