Isak V Busch

Gågate-saken

Det er sagt og skrevet mye om «gågate-saken» denne sommeren. Mye klokt og saklig, noe uklokt og en og annen usannhet.

Jeg har også blitt konfrontert med påstander om at dette var noe varaordfører initierte på egen hånd, for å «kuppe gjennom saken» i mitt fravær på det mye omtalte formannskapsmøtet 9/6. Det kan jeg fastslå med en gang at ikke stemmer. Jeg hadde også kommet til å stemme for dette om jeg var til stede i møtet.

Jeg er enig i kritikken som er fremkommet fra de som har følt seg overkjørt og ikke blitt involvert i en grundigere prosess frem mot vedtaket, og jeg beklager at det ble slik. Kritikken av prosessen er fortjent, og jeg tar den til meg og erkjenner mitt ansvar.

Formannskapet diskuterte saken i sitt møte i dag, og konklusjonen ble at det skal gjennomføres en bred høring og utarbeides et kunnskapsgrunnlag som legges frem som en egen sak om helårs gågate. Et flertall i formannskapet stemte for at det ikke vil innføres helårs gågate på Røros før dette er gjort.

Samtidig vil jeg også beklage til alle de som har sett frem til helårs gågate, og nå helt sikkert føler seg snytt.

Rørosordfører Isak Veierud Busch Foto: Per Magne Moan

Jeg sier det rett ut; her dumma vi oss ut, og det skal vi etter beste evne forsøke å rette opp igjen.

Som ordfører har jeg et overordnet ansvar for å påse at de politiske vedtakene vi fatter er i tråd med gode demokratiske prinsipper. Når de ikke er det, er det min plikt å ta tak i dette og forsøke å rette de opp.

Denne gangen har det gått for fort i svingene, og et vedtak som ble fattet i beste hensikt av formannskapet kom skikkelig skjevt ut fra hoppkanten.

Administrasjonen i kommunen har også fått en solid dose kritikk for dette vedtaket. Det blir å skyte på feil personer. Håndteringen av denne saken er helt og holdent et politisk ansvar, fra A til Å.

Jeg håper at initiativet til å få gjennomført en bred prosess som belyser de ulike aspektene ved helårs gågate hilses velkommen, og at engasjementet vi har sett i saken så langt opprettholdes på en konstruktiv og saklig måte slik at både forkjempere, motstandere og alle andre kommer med innspill i den kommende prosessen.

Røros 18/8-2022 Isak V Busch, ordfører