– Med det kaoset som er skapt nå, er det ingen som vet hvordan det blir videre, sier Jo Vegard Hilmo.

Han er bonde i Tydal og leder for Sør-Trøndelag bonde- og småbrukarlag, og torsdag tok han turen til Oslo for å aksjonere utenfor Stortinget i forbindelse med Stortingsmelding 11.

Regjeringa stemte mot

Flere tusen bønder fra hele landet hadde møtt opp med traktorer, paroler, kubjeller og apeller. De fikk støtte fra flere lokale politikere, og det var stor optimisme blant bøndene før avstemminga om stortingsmeldinga.

Målet var å få gjennomslag for forslag 25, som gjelder tetting av inntektsgapet for bøndene.

Flere tusen hadde møtte opp til torsdagens aksjon utenfor Stortinget, de mener at inntektsgapet til bøndene må tettes. Foto: Jo Vegard Hilmo

Stortinget endte med å stemme mot tettingen av inntektsgapet, og mange av de oppmøte var tydelig skuffa og forbanna.

– Det var en veldig skuffa bonde her nå som satte seg i traktoren og kjørte hjem med lommerusk, sier Hilmo.

Bøndene hadde et klart mål om å få gjennom forslag 25 i vedtaket, men både Senterpartiet og Arbeiderpartiet stemte mot dette forslaget.

Vitnet kaos

KrF, MDG, SV og Rødt gikk sammen om dette forslag, som hadde som hensikt å tette inntektsgapet innen 2025. I dette forslaget var det ikke noen normeringsfaktor, timetallet var 1700 og opplegget for kapitalavkastning var annerledes enn regjeringas. Dette stemte altså regjeringa nei til.

– Det er en stor skuffelse å være vitne til det kaoset som har vært her i dag. Jeg tror historia vil felle en hard dom over regjeringas landbrukspolitikk og hvordan næringa ble møtt her i dag.

Overraska landbruksminister

Ifølge landbruksminister Geir Pollestad er planen å tette inntektsgapet for bøndene innen 2027.

Pollestad sa også at han er overraska over at et flertall på Stortinget, til tross for at de har uttrykt stor støtte for det i debatten, stemte mot et nytt inntektsmål.

Han understreker at regjeringen likevel vil jobbe for dette målet, men Hilmo vet ikke helt hva han skal tro på.

– Det de har stemt fram betyr egentlig ingenting i det store bildet, sier en sterkt preget Hilmo.

– En svart dag for norsk landbruk og en svart dag for alle som har jobbet for en bedre inntekt for bøndene.

Hør hele intervjuet med Jo Vegard Hilmo her: