Torsdag demonstrerte elever fra Skjetlein videregående skole utenfor Trondheim Rådhus.

Marthe Vik Vårhus fra Hessdalen er en av elevene som deltok i markeringen mot regjeringens landbrukspolitikk.

– Vi streiker for det er i dag stortingsmelding nummer 11, Strategi for økt selvforsyning av jordbruksvarer og plan for opptrapping av inntektsmuligheter i jordbruket skal behandles, sier hun.

Vårhus ser selv for seg en fremtid som gårdbruker, men frykter samtidig for næringen.

Slik det er i dag må ofte jordbruket kombineres med annen jobb i tillegg.

– Jeg er usikker på om helsa og kroppen min klarer å stå i det om det fortsetter som nå, sier hun.

Hør intervju vi gjorde med Marthe Viok Vårhus før torsdagenes markering: