Det skriver NRK Trøndelag.

Styringsgruppa i prosjektet har nå anbefalt at innføringa av det omstridte journalsystemet utsettes til 4.november i år for Helse Nord-Trøndelag og 27. april 2024 for Helse Møre og Romsdal.

Utsettelsen tilsvarer ni måneders utsettelse for Nord-Trøndelag, og ett års utsettelse for sykehusene i Møre og Romsdal.

Opprinnelig var planen at alle sykehusene i Midt-Norge skulle innføre systemet før sommeren i år.

I starten av januar ble det klart at denne planen ryker, etter at St. Olavs hospital - som var første sykehus ut i regionen - har opplevd ekstremt store problemer etter innføringen av det nye pasientjournalsystemet.

Den endelige avgjørelsen tas av styret i Helse Midt-Norge, som har sitt møte 26.januar.