– Jeg ville vært en dårlig øverste leder hvis jeg blandet meg i ansvaret til de som faktisk tar det og eier prosjektet, sier Helseminister Ingvild Kjerkol til Nea Radio.

Helseminister Ingvild Kjerkol holdt den årlige sykehustalen på St Olavs hospital i dag. Når hun først var der ble mye av fokuset rettet mot det mange mener er en fraværende Helseminister når det gjelder situasjonen med Helseplattformen ved sykehuset.

Hun sier at hun ikke løper fra ansvaret.

– Dette er en anskaffelse av et system som er gjort av Helse-Midt Norge og kommunene i Midt-Norge. Det er de som eier prosjektet. Jeg tror ikke det løser noen problemer hvis helseministeren tar over jobben deres og ansvaret deres, sa Kjerkol videre.

Hun pekte også på at Helseplattformen ble anskaffet lenge før hun ble minister.

I de siste dagene blitt kjent at minst en pasient har dødd, sannsynligvis på grunn problemer med Helseplattformen.

Kjerkol sier at Helsetilsynet følger opp disse sakene videre.

Ingen tro på Helseplattformen

Overlege Ingrid Volløyhaug ved St Olavs hørte Helseminister Kjerkol sitt svar på hva hun vil gjøre med situasjonen på sykehuset.

– I stedet for å konsentrere oss om pasientbehandling og fagutvikling så blir vi nødt til gjøre det vi kan for å dekke over feilene i Helseplattformen. Vi gir pasientene best mulig behandling til tross for det uoversiktlige journalsystemet, sier Volløyhaug som er overlege på Kvinne/barn-senteret på St Olavs.

Overlege Ingrid Volløyhaug har ingen tro på at Helseplattformen vil fungere tilfredstillende. Foto: Karin Jegtvik.

Hun har ingen tro på at journalsystemet noen sinne blir et akseptabelt verktøy for legene ved St Olavs. – Æ ser ikke noen ting som kan gjøre Helseplaattformen til et bra verktøy.

Møtte styret i dag

Kjerkol hadde et møte med styreleder Odd Inge Mjøen og resten av styret i Helse Midt-Norge i ettermiddag.

Mjøen sier at Kjerkol lyttet mest i møtet.

– Statsråden lyttet vel mest til informasjonen som ble gitt, både av administrerende direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge og fra min side, rundt de erfaringene vi har hatt så langt, sier Mjøen til Nea Radio.

Styreleder Odd Inge Mjøen og reste av Helse Midt-Norge hadde møte med Kjerkol i dag. Foto: Iver Waldahl Lillegjære.

Hør intervjuet med Helseminister Ingvild Kjerkol her:

Hør intervjuet med styreleder Odd Inge Mjøen her: