– Etter at vi har fått inn flere varsler, ble det utferdiget en siktelse om at legen skal ha skaffet seg seksuelle omgang med misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, altså straffelovens paragraf 295 bokstav a.

Det sier etterforskningsleder i Trøndelag politidistrikt, Ellen Burheim, til Nea Radio.

Onsdag 25. august ransaket politiet mannens bolig, samt legekontoret mannen er ansatt ved. Mannen er så langt ikke pågrepet i saken. – Vi anser det som uoversiktlig hva vi står ovenfor. Det er litt av formålet med at vi har hatt ransaking i dag også - at vi skal prøve å kartlegge hva det her er og avklare hva som her skjer og som kan være straffbart. Det er mange grensetilfeller som kan ha oppstått her, for det er jo kontakt med personer, og det er jo av og til behov for å kle av seg og ha fysisk kontakt med en lege. Så vi må bruke tiden på å kartlegge hva som har skjedd og hva som er straffbart, noe som er greit å ha gjort før vi kaller inn til avhør, sier Burheim.

Behandlinger på kveldstid

Det var den 18. juli i år kommuneoverlege fikk sin autorisasjon suspendert av Statens helsetilsyn, viser dokumenter Nea Radio har fått delvis innsyn i. Dette i påvente av en endelig beslutning i saken.

Bakgrunn for suspensjonen er klager tilsendt Statsforvalteren i Trøndelag. Klagene ble senere sendt videre til Statens helsetilsyn.

LES OGSÅ:Ransaket boligen og legekontoret til overgrepssiktet kommuneoverlege

En av disse pasientene beskrev at hvilken som helst time hos kommuneoverlegen kunne resultere iblant annet ubehagelige undersøkelser. Pasienten valgte derfor som regel andre leger. Pasienten fikk etter hvert ikke lengre mulighet til dette.

Flere ganger har den samme pasienten hatt telefonkonsultasjoner på ettermiddag/kveldstid. Dette fremgår av journalen, står det i dokumentet.

Ikke bedt om å kle på seg

Ifølge Trønder-Avisa, skal en kvinne, som fikk legetime etter ordinær åpningstid, ha reagert på hvordan behandlingen ble gjennomført.

Kvinnen skal etter flere gynekologiske undersøkelser hos legen, ha fått undersøkt brystene - uten å bli bedt om å kle på seg nedentil. Kvinnen var derfor helt naken under brystundersøkelsen. «At en større del av undersøkelsen ble gjort mens pasienten var helt naken, anses som unødvendig. Legen burde sørget for at pasienten var tildekket ( ... )», skrev Statsforvalteren i sin vurdering, da saken ble oversendt Statens helsetilsyn for vurdering, skriver avisen.

Valget om å gjøre brystundersøkelser bakfra, blir av Statsforvalteren pekt på at kan gi et dårligere resultat, og at det ikke er i tråd med god praksis.

«Statsforvalteren i Trøndelag finner at å bli utsatt for denne typen atferd fra en fastlege, er egnet til å påføre pasienter en betydelig belastning..», skriver avisen videre. Nea Radio er kjent med at flere pasienter skal ha opplevd konsultasjoner med kommuneoverlegen på ettermiddag og kveldstid.

Krisetelefon

Kommunen har onsdag opprettet en krisetelefon som følge av den pågående saken.

Kommunen opplyser at de samarbeider tett med både Statsforvalteren, politiet, RVTS, Nok og Helse Nord-Trøndelag, for å kunne tilby rådgivning og bistand til de som trenger det. Kontakttelefonen blir ikke betjent av noen fagfolk som arbeider i kommunen til vanlig.