En mannlig kommuneoverlege i nordre del av Trøndelag er siktet etter straffelovens paragraf 295 bokstav a, som omhandler seksuell omgang ved misbruk av stilling og avhengighetsforhold eller tillitsforhold.

– Etter at vi har fått inn flere varsler, ble det utferdiget en siktelse om at legen skal ha skaffet seg seksuelle omgang med misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, altså straffelovens paragraf 295 bokstav a, sier etterforskningsleder i Trøndelag politidistrikt, Ellen Burheim, til Nea Radio. Det var den 18. juli i år kommuneoverlege fikk sin autorisasjon suspendert av Statens helsetilsyn, viser dokumenter Nea Radio har fått innsyn i. Dette i påvente av en endelig beslutning i saken. Bakgrunn for suspensjonen er klager tilsendt Statsforvalteren i Trøndelag

LES OGSÅ:Hadde legetimer utenfor arbeidstid: Flere kvinner reagerer på kommunelegens behandling

Bakgrunnen for suspenderingeringen er meldinger som beskriver atferd under konsultasjon som har blitt opplevd som krenkende og ubehagelig. Disse har senere blitt sendt videre til Statens helsetilsyn. Klagene omhandlet konsultasjoner som pasientene oppfattet som svært ubehagelige.

Klage i 2006

Siden saken ble offentliggjort i media, har flere klager kommet inn på den nå siktede legen. En av henvendelsene er fra en pasient som i 2006 klaget på samme lege. Også den gang omhandlet det grenseoverskridende adferd. Statens helsetilsyn valgte da å gi legen en advarsel.

– I og med at det nå dreier seg om lignende forhold, kan den saken få en betydning. Men dette er det opp til Statens helsetilsyn å vurdere, sier fylkeslege hos Statsforvalteren i Trøndelag, Jan Vaage, til Adresseavisen.

Selv om den aktuelle kommuneoverlegen har saker på seg som er flere år gamle, visste ordføreren ikke om dette. – Jeg ble veldig opprørt og var helt uvitende til saken da jeg fikk rede på den først i juli av kommunedirektøren. Det virker som det er en svært alvorlig sak, der mange kan være involvert. Jeg håper Helsetilsynet og politiet kommer til bunns i saken. Og at de som er berørte blir hørt, sier ordføreren til NRK.

Kommunen har onsdag opprettet en krisetelefon som følge av den pågående saken. Politiet har selv valgt å anonymisere kommunen.

– Trøndelag er et lite sted, så vi har valgt å ikke stedsplassere hvor det er vi har fått informasjon fra. Det er flere som har brukt en pressemelding om hvor personer kan ta kontakt. Per nå går vi ikke ut med sted, sier Burheim er årsaken til at de ikke har offentliggjort kommunen.

Kommunen opplyser selv at de samarbeider tett med både Statsforvalteren, politiet, RVTS, Nok og Helse Nord-Trøndelag, for å kunne tilby rådgivning og bistand til de som trenger det. Kontakttelefonen blir ikke betjent av noen fagfolk som arbeider i kommunen til vanlig.

Ransaket bolig og legekontor

Den siste tiden har som kjent en rekke klager kommet inn til Statsforvalteren. Fylkeslege Vaage opplyser til Adresseavisen at de har mottatt i alt ti nye henvendelser fra pasienter.

– Slik som klagene fremstår, er dette svært alvorlige forhold. Klagerne er alle kvinner. Klagene går på adferd som du tenker at en mannlig lege skal være forsiktig med overfor kvinnelige pasienter, sier Vaage til avisen.

På spørsmål om antall fornærmede i saken, sier etterforskningsleder Burheim at de så langt ikke har helt oversikt.

- Vi har flere som har tatt kontakt med oss og helse som blir rutet videre og vi får daglig flere navn som ønsker kontakt og som bør kontaktes. Enn så lenge har vi ingen oversikt over hvor mange dette gjelder. Onsdag ble boligen til kommuneoverlegen ransaket, det samme ble legekontoret der mannen jobber.

Han er ikke pågrepet per nå, men vil bli kalt inn til avhør. Hvorfor ikke pågrepet?

– Vi anser det som uoversiktlig hva vi står ovenfor. Det er litt av formålet med at vi har hatt ransaking i dag også - at vi skal prøve å kartlegge hva det her er og avklare hva som her skjer og som kan være straffbart. Det er mange grensetilfeller som kan ha oppstått her, for det er jo kontakt med personer, og det er jo av og til behov for å kle av seg og ha fysisk kontakt med en lege. Så vi må bruke tiden på å kartlegge hva som har skjedd og hva som er straffbart, noe som er greit å ha gjort før vi kaller inn til avhør, sier Burheim.