Søndag formiddag har Meteorologisk institutt (MET) og NVE oppgradert sine farevarsler på rødt nivå for store deler av Sør-Norge.

Setter krisestab

Årsaken er ekstremværet Hans som vil bringe med seg vind og ekstremt mye regn mandag og tirsdag.

Det ventes ekstremt mye nedbør, og ifølge MET vil nedbøren komme som regn og kraftige regnbyger.

Mest nedbør ventes fra mandag ettermiddag til tirsdag kveld, med 80-100 mm/24t.

Lokalt kan det komme enda mer. Det ventes opptil 150 mm på to døgn. Høyest timesverdier på nedbør ventes å være mellom 20-35 mm/1t.

Verst blir det på Østlandet nord for Oslo, samt de østlige delene av Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og sør i Trøndelag.

Statsforvalteren i Innlandet har satt krisestab i forbindelse med ekstremværet, ifølge Dagbladet.

Statsforvalter Knut Storberget sier at Innlandet seg ut til å bli episenteret for ekstremværet Hans. Store deler av sørlige del av Trøndelag er innenfor orange og gul faresone.

- Dette er en svært sjelden og alvorlig situasjon som kan føre til omfattende konsekvenser og skader som vil kunne påvirke svært mange, sier Siri Ane Hestad, jordskredvakt i NVE i en pressemelding.

Alvorlige konsekvenser

Det er ventet alvorlige hendelser flere steder, og store skader på eiendom og infrastruktur.

Svært mange kan bli berørt, både på egen eiendom eller der man oppholder seg.

– Vi venter at det mange steder blir redusert framkommelighet på vei og bane. Dette er en situasjon vi aldri har opplevd før, står det i pressemeldingen.

– Det er meldt så mye regn at vi venter svært mange skredhendelser, hvor flere kan føre til store konsekvenser, på bebyggelse, veg eller jernbane, sier Siri Ane Hestad, jordskredvakt i NVE.

– Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring.

Været kan føre til omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på bebyggelse og infrastruktur, og NVE ber folk være forberedt.

Det kan for eksempel være lurt å sikre og flytte utsatte verdier bort fra flomutsatte områder, som biler, campingvogner som står langs langs elver og bekker.

NVE følger situasjon tett

NVE har satt beredskap og følger situasjonen tett i dialog med Meteorologisk institutt. NVE er også i kontakt med Statsforvaltere, Statens vegvesen og kraftregulanter.

Om du som privatperson er bekymret for din situasjon lokalt:

  • ta kontakt med kommunen hvis du skal melde om en hendelse

  • kontakt politiet (112) dersom det er fare for liv og helse.

  • kontakt ditt nettselskap eller fjernvarmeleverandør om du opplever strømbrudd eller fjernvarmebrudd