Pressemelding fra Kreftforeningen

– Kreftbehandlingen må videreutvikles slik at den gir minst mulig bivirkninger og senskader, sier generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel. Fredag delte Kreftforeningen ut 30 millioner kroner til forskningsprosjekter som har som mål å gjøre nettopp det. Aldri før har Kreftforeningen hatt en så stor enkelbevilgning på forskning på senskader etter kreftbehandling.  – Over en kvart million nordmenn lever med eller etter kreft, men å overleve er ikke det samme som å leve. Minst 1 av 3 lever med senskader av varierende grad. Vi vet at mer forskning vil føre til at færre får langvarige skader av behandlingen. Derfor er denne satsingen så viktig, sier Ryel.Hvert år får nesten 34 000 personer kreft i Norge. Stadig flere overlever kreft. Det betyr også at senskader vil ramme flere i årene som kommer. Midlene Kreftforeningen nå gir til forskning er penger fra bøsseaksjonen Krafttak mot kreft i 2018. – Jeg vil gi en stor takk til alle som har gitt på våre bøsser. Vi er veldig ydmyke over at folk over hele landet velger å gi til vår sak. Folk engasjerer seg og gir så det monner. Det gjør de fordi de har tro på betydningen av ny kunnskap. Kunnskap som kan kurere kreft, gi bedre diagnose og bedre behandling, sier Ryel. Senskadeprosjektene som nå får støtte spenner fra sammenhengen mellom fysisk aktivitet og senskader, og psykologiske tiltak for å forebygge senskader, til hjernetreningsmetoder.De åtte prosjektene som mottar støtte er: - Camilla Hanquist Stokkevåg ved Haukeland universitetssykehus får 2 millioner kroner til å forske på hvordan protonterapi kan bidra til å bevare kognitiv funksjon hos barn etter strålebehandling.

- Guro Giskeødegård ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet blir tildelt 4 millioner kroner for å forske på betydningen av tarmflora og forbrenning i utviklingen av senskader.

- Tormod Nilsen ved Norges idrettshøgskole får 5 151 500 kroner for å forske på trening som kan bidra til å redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer hos kreftoverlevere.

- Sigmund Andersen ved Norges Idrettshøgskole får 2 243 000 kroner for å forske på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og senskader hos barnekreftoverlevere.

- Silje Reme ved Universitetet i Oslo blir tildelt 5 459 000 kroner. Hun skal forske på effekten av psykologiske tiltak for å forebygge senskader etter brystkreftbehandling.

- Inger Larsen ved Kreftregisteret får 2 630 000 kroner til et forskningsprosjekt som gjennom pasientrapporteringer skal gi bedre behandling og oppfølging av tarmkreftpasienter.

- Trude Reinfjell ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet får 4 561 000 kroner. Hun skal undersøke effekten av en hjernetreningsmetode hos voksne behandlet for leukemi i barneårene.

- Hege Haugnes ved Universitetssykehuset Nord-Norge får 3 955 500 kroner for å kartlegge bivirkninger etter behandling for prostatakreft i Nord-Norge og for etablere en biobank.