Politikerne i Selbu sa ja til en utredning av en utvidelse av industriområdet på Stokkfjellet i et formannskapsmøte 9. mai i år - nå er de i gang.

Komplett kraftkommune

– Det står igjen et område på Stokkfjellet som allerede er avsatt til vinkraft, som Aneo nå søker om å få utrede. Det var vi positive til, sa ordfører Ole Morten Balstad etter møtet.

Nå er planlegginga av ni vindturbiner i full gang, skriver europower.no.

Utbyggingen av vindkraftanlegget skal kombineres med 2 - 5 MW solkraft.

– Det er snakk om et testanlegg for solceller, og det håper utbyggeren skal være oppe allerede i 2024. Dette vil gi en del svar på om det kan bygges et større, permanent solcelleanlegg inne i industriområdet, sier Balstad.

Da vil Selbu være komplett med både sol, vind og vann på fornybar energi.

Kommunen håper utvidelsen av vindkraftanlegget skal være ferdig innen 2026. Skisse for utvidelsen ble presentert NVE 20. juli.