To søknader om konsekvensutredning for vindkraft ble behandla i formannskap og planutvalg i Selbu kommune tirsdag.

Komplett på fornybar energi

Den ene saken gjaldt en for utvidelse av Stokkfjellet innenfor det området som allerede er godkjent for vindkraft. Det andre for et nytt område på Selbuskogen.

– Resultatet ble som innstillinga, så vi sa ja til det ene området og så gikk vi mot det andre området, sier ordfører i Selbu, Ole Morten Balstad.

Politikerne sa ja til en utredning av en utvidelse av industriområdet på Stokkfjellet.

– Det står igjen et område på Stokkfjellet som allerede er avsatt til vinkraft, som Aneo nå søker om å få utrede. Det var vi positive til.

– I tillegg lanserer de et prøveprosjekt på solenergi på samme sted, som vi også synes er veldig spennende. Da vi Selbu være komplett med både sol, vind og vann på fornybar energi, sier Balstad.

Konfliktfylt område

Formannskapet gikk derimot i mot en konsekvensutredning av vindindustriutbygging på Selbuskogen.

– Vi jobber med en ny arealplan, og mener vi bør se på dette i den sammenhengen.

– Dette er dessuten et område som er mye mer konfliktfylt enn Stokkfjellet, så vi ønsket ikke å gå videre med dette nå, sier Balstad.

Hør hele intervjuet med ordfører i Selbu, Ole Morten Balstad, her: