Kort oppsummert

  • Ordføreren i Holtålen, Jan Arild Sivertsgård, berømmer Olaf Bakken for hans handlinger knyttet til Fylkesveg 30.

  • Bakken selv-anmeldte seg for ulovlig kjøring på veien mellom Støren og Røros for å fremheve dens dårlige vedlikehold.

  • På et møte onsdag anerkjente veiens eier, fylkeskommunen, at vedlikeholdet hadde blitt forsømt og lovte umiddelbare tiltak for å bedre veiens tilstand.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister

Onsdag hadde Nea Radio en reportasje om Olaf Bakken fra Ålen som hadde sett seg lei på dårlig vedlikehold på Fylkesveg 30 mellom Støren og Røros.

Bakken gikk så langt at han ringte til politiet og anmeldte seg selv for ulovlig kjøring i utmark og i vernede vassdrag.

Onsdag ettermiddag møtte ordførerne i Røros, Holtålen og Midtre Gauldal fylkeskommunen, som eier veien, for å snakke om situasjonen.

Holtålenordfører Jan Arild Sivertsgård var en av de som deltok på møtet og han sier at Bakkens stunt er med på å sette veien på sakskartet.

– Det er en måte å sette videre trøkk på saken. Vi som jobber med saken som politikere trenger drahjelp, så dette er en måte å belyse saken på, sier han og legger til, med glimt i øyet, at det er litt for få franske bønder i Norge.

Hvorfor er veien slik i 2024?

Sivertsgård mener det er flere årsaker til at veien er i så dårlig stand denne vinteren.

– Her er det vel en kombinasjon av forhold, driftskontrakt og flere ting som spiller inn. Veieier innrømmet i møtet at de kanskje hadde sluppet vedlikeholdet for langt ved å ikke sette inn ekstratiltak og at de skulle agert litt før, sier han.

Strakstiltak

Onsdagens møte ser ut til å bære frukter, for i løpet av kort tid vil fylkeskommunen igangsette strakstiltak for å bedre tilstanden på veien.

– Det blir tiltak igangsatt ganske umiddelbart her nå, sier holtålenordføreren.

Hør intervju med Jan Arild Sivertsgård her: