De siste dagene har i alt åtte mann deltatt på skadefellingsforsøket, etter at en bjørn sist uke gikk til angrep på sau og lam på beite i Meråker. Allerede lørdag kveld kom tillatelsen til skadefelling, en tillatelse som gikk ut torsdag klokken 12.

- Jakten foregikk som posteringsjakt, og området ble gjennomsøkt med hunder. Bjørnen har trolig forlatt området, sier rovviltkontakt for Statens Naturoppsyn (SNO) i Meråker, Einar Kolden.

Ikke gjort funn

Som Nea Radio kunne melde onsdag kveld, var det sauer og lam tilhørende Oddbjørn Kaasa og Guri Løseth Kaasa som ble tatt av bjørn. Oddbjørn oppdaget at noe var som det ikke skulle gjennom sporingssystemet de benytter seg av. Sporingssystemet viste at en av sauene hadde vært i ro en god stund. Noen fra beitelaget dro derfor opp til beiteområdet, og oppdaget da fire sauekadaver tatt av bjørn. Oddbjørn reiste sammen med rovviltkontakt Kolden opp senere på dagen, og fant da ytterligere et kadaver.

- Det er alltid utrivelig når vi får rovdyrangrep på denne måten, men det er synd og si det, for det blir nesten som en vane. For nesten hvert år så har vi rovdyrangrep i besetningen her i Meråker, sa Oddbjørn Kaasa til Nea Radio onsdag kveld.

I følge det Kolden vet, skal alle sauene i det aktuelle området være sanket ned. Det har ikke lyktes for jaktlaget å verken se eller høre noe under jakten, og ny søknad om felling vil ikke bli sendt.

- Det vil ikke bli søkt om forlengelse så lenge det ikke foreligger nye skader eller observasjoner, sier Kolden avslutningsvis til Nea Radio.