De skulle aller helst vært foruten det, men nå har det skjedd igjen. Beitenæringen i Meråker er igjen rammet av bjørn som går til angrep mot dyrene på beite, og denne gangen gikk tre sauer og to lam med i rovdyrangrepet. Denne gangen var det Oddbjørn Kaasa og Guri Løseth Kaasa som mistet noen av sine dyr til bjørnen.

- Det er alltid utrivelig når vi får rovdyrangrep på denne måten, men det er synd og si det, for det blir nesten som en vane. For nesten hvert år så har vi rovdyrangrep i besetningen her i Meråker, sa Oddbjørn Kaasa til Nea Radio.

God hjelp av teknologien

Hendelsen som skjedde i løpet av forrige uke ble raskt oppdaget. De siste årene har sauebøndene gått til anskaffelse av mer moderne utstyr for å kunne følge sauens bevegelser. Med bruk av systemet Nofence, har bøndene kunne satt opp virtuelle gjerder. Utstyret på sauen vil da pipe når sauen beveger seg utenfor det gitte området, og avgir strøm dersom sauen er utenfor området en stund. Annet effektivt hjelpemiddel har vært radiobjellene.

De fleste sauene til Oddbjørn Kaasa og Guri Løseth Kaasa har igjen kommet tilbake til gården, men de måtte se at fem aldri kom hjem etter rovdyrangrep på slutten av beitesesongen. Foto: Henrik Einangshaug

- Det mest effektive vi har, er det at vi har utstyrt alle nordsauene i Meråker med sporingssystemet radiobjeller. Vi kan da registrere hvor de er, og motta alarm hvis de blir liggende i ro, eller blir gående i ro på samme plassen. Det er et tilskuddsberettiget tiltak som vi har hatt, og samtidig fått tilskudd til å følge opp radiobjellene, og gjete sau bort fra de mest utsatte områdene.

Det å kunne kontrollere beitedyrenes bevegelser kom godt med under rovdyrangrepet sist uke.

- Radiobjellene gir oss nesten signal med engang at vi har hatt et rovdyrangrep i område, så vi vet om det, og da mulighet til å rykke ut. Og da vertfall få avlivet skadde dyr, og samtidig få starta opp jakt, fortsatte Oddbjørn Kaasa.

Fikk ikke fellingstillatelse i vår

Radiobjellene gjør ikke det bare enklere for bøndene å få varsel om at noe har skjedd med deres dyr, men også enklere å få fellingstillatelse på bjørn fra Miljødirektoratet. Kaasa opplyser til Nea Radio at begrunnelsen for tillatelsen denne ganger blant annet var fordi at det var en pågående situasjon. Det ble også i vår søkt fellingstillatelse, dette for å kunne ta ut en bjørn som var blitt oppdaget like ved Fjergen i Meråker. Det var da enda sporsnø, noe som hadde gjort det vesentlig enklere enn nå på barmark. Kaasa ser ikke bort ifra at det er snakk om den samme bjørnen denne gangen. Allikevel skulle han gjerne sett at denne tillatelsen hadde blitt gitt med tanke på at bjørnen befant seg i et beiteprioritert område.

- Meråker er et beiteprioritert område, så her skal det ikke være bjørn som forstyrrer beitedyrene våre. Og når vi da ser at det kommer inn dyr på vårsnø, så bør vi kunne ta de ut, noe vi har gjort i både 2018 og 2019, og det ser ut som har en positiv innvirkning.

Hør hele intervjuet med Oddbjørn Kaasa her: