Praten går lett mellom Valborg og vennene når Nea Radio møter dem på eldresenteret i Selbu. Men når spørsmålet om Coop-butikken og dens lokalisering kommer blir tonen fort en annen. De er enige om mange ting når det gjelder akkurat dette, men i hovedsak så er de enige om at det nå blir vanskeligere å gjennomføre handleturene sine.

Føler seg ikke hørt

Valborg forklarer at hvis hun skal komme seg på butikken for egen maskin fremover må hun gå til Kiwi. Kiwi ligger ikke langt unna dagens Coop-butikk, men for å komme seg inn til butikken må man som myk trafikant gå rundt bygget på den ene eller andre siden, da bygget i dag ikke innehar heis.

- Det blir for langt å gå til den nye butikken.

Flere rundt bordet på eldresenteret bekrefter dette, og tilføyer at trafikksikkerheten også er for dårlig for de som har vansker for å bevege seg.

- Det er jo ikke gangvei dit en gang, lød en kommentar.

- Det blir en annen tilværelse for folk i sentrum

Leder i råd for eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse, Oddvar Raaen, bekrefter at tematikken er aktuell.

- Det blir veldig vanskelig for eldre og folk med funksjonsnedsettelse å komme seg på Coop-butikken. Hvis du skal dit må man gå et langt stykke, og det blir en helt annen virkelighet, sier han.

Raaen legger også til at adkomsten til Kiwi kan være problematisk for denne gruppen. Han mener det ikke er forsvarlig at man skal måtte dele samme vei som bilene som skal inn på parkeringsplassen. Han har også forståelse for at folk ønsker å gå på butikken selv.

- Det er ikke veldig mange møteplasser, men butikken har alltid vært der. Det tror jeg er en viktig faktor.

Leder i råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, Oddvar Raaen, forstår frustrasjonen over at Coop-butikken flyttes lenger bort fra kjernen i Selbu sentrum. Foto: Maiken Gjærevold Woldseth