I følge Marstad er dagens utforming av sentrum i tråd med gjeldende reguleringsplan, og at trafikksikkerhet og tilgang til den nye Coop-butikken er i varetatt også slik som situasjonen er i dag.

- Vi har den muligheten å følge 705 bort dit sånn som det er nå, men det vil jo komme gang- og sykkelvei som går direkte til bygget.

Oppfyller kravene

Når det gjelder frustrasjonen rundt tilgangen til bygget hvor Kiwi er lokalisert er han klar.

- Dette ble vurdert den gangen bygget ble satt opp, og tilgangen er regnet som god nok.

Forstår at folk blir frustrert

At de eldre selv og råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse ønsker endring i sentrum forstår virksomhetslederen godt.

- Jeg har full forståelse for det. Det er så mye som er uvisst, og vi vet ikke hvordan ting blir enda.

Dagens reguleringsplan skal revideres, og arbeidet skal de ta fatt på ganske fort. Det er også en trafikksikkerhetsplan ute på høring hvor det har kommet over 150 innspill. Marstad sier det vil bli stort fokus på både trafikksikkerhet og tilgjengelighet når de kommer i gang for alvor.

- Jeg har stor tro på at det blir et trygt og trafikksikkert sentrum når vi får gjennomført planene, sier han.