– Når man behandler en sak som angår andre så er det vanlig organisasjons-skikk og også folkeskikk at en hører med de berørte, sa Hans Wendelboe fra Arbeiderpartiet.

Det kom som kritikk av at man behandlet gågatesaken i formannskapet uten at man gav de berørte anledning til å komme med innspill, noe som også Busch har beklaget i et innlegg. Wendelboe roste også ordføreren for å snudd i saken, men mente at det hadde tatt for lang tid.

– Jeg stusser over at det tok så lang tid før man rodde seg inn, sa han men han så likevel frem mot den videre behandlingen av saken.

Det kom etter at rørosordfører Isak Busch hadde svart opp interpellasjonen fra Høyre´s Rob Veldhuis.

Dårlig debattklima

SV´s Hanne Hauge pekte også på mangel på godt debattklima i denne saken og mente at saken har vært preget av personangrep og hard språkbruk.

– Det har vært vondt og trist å følge det her ordskiftet som har kommet i etterkant av vedtaket. Jeg syns at det er å forvente i en offentlig debatt at man kan argumentere for sitt syn uten at man tillegger andre de verste intensjoner. Hets, karikeringer og usaklige overdrivelser hører ikke hjemme i en god argumentasjon, sa Hauge.

Hets og unnskyldninger

Senterpartiets Stein Petter Haugen ba først om unnskyldning til handelstanden på Røros, som en av deltakerne på det etterhvert så berømte formannskapsmøtet den niende juni. Selv om han fremdeles mener at en helårs gågate på Røros vil være positivt.

– Jeg vil beklage at vedtaket ble så forhastet som det ble, og dermed et feil vedtak, sa han.

Så gikk Haugen også over til debattklimaet som har vært i denne saken.

– Det å våkne opp til meldinger der det står direkte hets, er ikke noe hyggelig å få. Jeg skal tåle det, men er ikke sikker på at alle som får slike meldinger gjør det, sa Haugen videre.

Votering

I interpellasjonen fra Røros Høyre foreslo Veldhuis følgende vedtak:

1. Revurdering av delegering av veimyndighet settes opp som en egen sak på sakliste i kommunestyret 22. september 2022.

2. Kommunestyret ber formannskap i Røros Kommune å se på vedtaket i sak 58/22 på nytt etter at kunnskapsgrunnlaget om helårsgata foreligger.

Begge punktene falt med henholdsvis syv stemmer for og fire stemmer for.

Se hele debatten her: