– Nea Veterinærkontor og Selbu kommune ble før helga enige om en treårig veterinærvaktavtale for Neadalen, skriver kommunen i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Avtalen innebærer at vaktdistriktet får dagtilskudd til tre veterinærer i tillegg til den ene som har ansettelse i Tydal.

På denne måten ønsker kommunene å sikre at hele vaktdistriktet skal ha god dekning og redusert sårbarhet for fravær.

– I tillegg er ytterligere en veterinær med i vaktordningen på helg og dermed er det totalt fem veterinærer som deler på vaktene, skriver kommunen videre i pressemeldingen.

Kommunens ansvar

Veterinærvaktordningen i Neadalen har lenge vært et betent tema og kilde til diskusjoner.

I høst sa bonde og leder i Selbu og Tydal produsentlag, Jo Vegard Hilmo, at Selbu og Tydal brøt loven ved å ikke ha en døgnkontnuerlig veterinærvakt-tjeneste på plass. Han fikk støtte fra flere politikere og andre gårdbrukere.

Det har også vært flere tilfeller av at syke og pleietrengende dyr ikke har fått hjelp i tide, som følge av mangel på tilgjengelig veterinær i vaktdistriktet.

I Dyrehelsepersonelloven § 3 a står det at kommunene skal ha veterinærvakt også utenfor ordinær arbeidstid:

«Kommunens ansvar

Kommunene skal sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell.

Kommunene har ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid.»

Glad for å være i mål

Selbu- og Tydal kommune har lenge jobbet med å få på plass en forsvarlig vaktordning, men på grunn av utfordringer med rekruttering og bemanning har dette tatt tid. Nå ser det derimot ut til at kommunene har kommet fram til en løsning.

– I forhandlingene har vi hatt fokus på å redusere vaktbelastningen og legge til rette for at det skal bli lettere å rekruttere til vaktdistriktet – også ved behov for vikarer, skriver Selbu kommune.

– Vi er nå glade for å ha kommet i mål med en avtale og vil i tråd med avtalen også legge til rette for god dialog med landbruksnæringen i distriktet.