Torsdag kveld fortalte bonde og leder for produsentlaget i Selbu og Tydal, Jo Vegard Hilmo, at det oppsto en kritisk situasjon da kua Staslin fikk påvist melkefeber.

– Svært uheldig

Melkefeber fører til kraftig nedsatt allmenntilstand og i verste fall kan det ende med døden, så kua trenger behandling av veterinær. Men på torsdager er det ikke veterinær tilgjengelig på kveldstid i Neadalen.

Hilmo kaller dette et lovbrudd og viser til paragraf 3a i dyrehelsepersonelloven.

Og Hilmo får støtte fra Thomas Engan i Selbu Senterparti.

– Dette burde vært ordnet opp i. Dette er lovbrudd, og det rammer dyrevelferden, bøndenes økonomi og bondens psykiske helse, sier Engan.

Kommunedirektør i Selbu, Oddveig Kipperberg sier at dette ikke er en ønsket situasjon.

– Vi er fullstendig klar over situasjonen og synes det er svært uheldig at episoder som dette kan oppstå, skriver Kipperberg i en e-post til Nea Radio.

– Vi ønsker innledningsvis å påpeke at vi er heldige å ha unge og dyktige veterinærer i Neadalen, og i en normalsituasjon er de mange nok til å fylle opp en fire-delt vaktordning. Ved sykdom og permisjoner må de øvrige ta ekstra vakter, og denne belastningen skjønner alle at over tid kan bli for mye. Løsningen på dette er å skaffe vikarer, og det er allerede en slik vikar på plass.

Vanskelig å finne vikarer

Hun forklarer at akkurat nå og ut året mangler en veterinær på grunn av en permisjon, og at det derfor er behov for enda en vikar. Men at det er vanskelig å få tak i.

– Over hele landet er det en underdekning på veterinærer og dette får vi nå kjenne på da vi så langt ikke har klart å skaffe noen som er tilgjengelig, skriver Kipperberg.

Hun sier det har vært annonsert etter vikarer flere ganger.

– Kommunen har også sagt seg behjelpelig med både bolig og bil for å gjøre det lettere å skulle ta et slikt vikariat.

– Vi opplever å ha et godt samarbeide med veterinærene og har ikke tenkt å gi oss før vi har funnet en tilfredsstillende løsning.

Reddet av nabo

Kua til Jo Vegard Hilmo, Staslin, fikk hjelp av en nabo som er veterinær torsdag kveld. Men dette er ingen god løsning, mener Hilmo.

– Å jobbe for under minstelønn er jo vi bønder ganske vant til, men det er nytt for meg at også dyrlegene jobber på dugnad. Ikke for å produsere mat, men for å utføre kommunale lovpålagte tjenester.

– Hvor mange dyr må lide og stryke med før dere innser alvoret Jens Arne Kvello og Ole Morten Balstad, spør han.