– Jeg ser jo det som står, og forstår jo det. Men det er klart at de betenkelighetene som jeg hadde gikk jo på at tjenesten er relativt dyr for sisteleddet, som er forbrukeren, begynner Pensjonistpartiets kommunestyrerepresentant i Holtålen.

Han mener kommunen har gjort en stor feil ved å stille seg i denne situasjonen.

– Kommunen som sådan har gjort en tabbe i den forstand at vi har forpliktet oss uten å forstå konsekvensen og rekkevidden av den forpliktelsen. For nå blir det jo sånn at FIAS vil være i en monopolsituasjon uten reell konkurranse fra andre, forklarer Megård.

Han viser til at kommunen nylig har skiftet bankforbindelse og at anbudsprosessen er et utbredt verktøy i offentlig sektor.

– Derfor synes jeg at FIAS nå har kommet i en helt spesiell stilling, uten at de behøver å se seg over skuldra etter konkurrentene, konstaterer han.

Ikke opplyst nok

Det er spesielt vedtaket kommunestyret gjorde i juni i fjor han stiller seg kritisk til. Kommunestyret vedtok å gi FIAS enerett på avfallshåndtering i Holtålen fram til og med 2042.

– Det som nå ligger i redegjørelsen fra advokatene burde ligge i redegjørelsen til saken i saksbehandlinga. Da har vi kunnet fått fatte et vedtak på opplyst grunnlag, for å si det sånn.

Selv om han er kritisk til hvordan situasjonen har oppstått, medgir Megård at det er lite man kan få gjort med situasjonen.

– Det er jo ikke noe mer vi kan gjøre, hvis det er sånn at det ligger en juridisk vurdering og en anbefaling. Og som nærmest lister opp uheldige konsekvenser økonomisk, så er det jo ikke noe mer vi kan gjøre. Så vi må nok bite i det sure eplet her, og akseptere konklusjonen fra juristene, avslutter han.

Hør hele intervjuet med Megård her: