Etter at kommunestyret i desember vedtok å utrede mulighetene for å trekke seg ut av FIAS, bare et halvt år etter at samme organ vedtok å forplikte seg til selskapet ut 2042, har kommunedirektør Marius Jermstad bedt om en juridisk vurdering av mulighetene.

Svaret fra advokatene er krystallklart:

Holtålen kommune kan ikke vrake FIAS til fordel for et annet renovasjonsselskap uten betydelig risiko for å pådra seg et erstatningsansvar.

Vil legge ballen død

VIL LEGGE SAKEN DØD: Kommunedirektør i Holtålen, Marius Jermstad. Foto: Per Magne Moan

Kommunedirektør Jermstad synes svaret fra advokatene er tydelig, og vil anbefale kommunestyret at man nå legger ballen død.

– Konklusjonen er ganske tydelig, og det tror jeg ikke vi skal bruke noe mer energi på, sier han bestemt.

Det var i juni ifjor at kommunestyret vedtok å tildele FIAS enerett til å utføre kommunens forpliktelser vedrørende innsamling og behandling av husholdningsavfall ut 2042. Dette vedtaket står som ett av tre sentrale punkter som utgjør bakgrunnen for den juridiske konklusjonen.

– Ellers så fremgår det av aksjonæravtalen og vedtektene i FIAS at vi er ganske så bundet på hender og føtter, forklarer Jermstad.

Forsvarer utredningen

Ordfører Arve Hitterdal (Framtida i Holtålen) synes den juridiske konklusjonen er grei, og understreker at saken ikke handler om at politikerne nødvendigvis hadde noe spesifikt ønske om å vrake FIAS.

AKSEPTERER KONKLUSJONEN: Ordfører i Holtålen, Arve Hitterdal (Framtida i Holtålen). Foto: FjellTV

– Tilsvaret er for så vidt ganske greit. Vi er jo klar over at vi har en avtale med FIAS i utgangspunktet. Og det har aldri vært noe sterkt ønske blant politikerne om at det må skiftes. Det var i forbindelse med budsjettbehandlinga at det ble vedtatt at det skulle utredes eventuelle muligheter. Så det er jo det som nå er gjort av kommunedirektøren, og da har vi fått et svar på det der, sier Hitterdal.

Ordføreren mener utredningen var riktig bruk av tid og ressurser, til tross for det uttalte fraværet av intensjoner om å bytte renovasjonsselskap.

– Det er jo alltid greit å ta ei vurdering på de tingene og de samarbeidene som man er med i. Det har vi gjort nå, og svaret var jo egentlig ganske greit. Så da vil jeg nok tro at den anbefalinga til kommunedirektøren om at den ballen bør legges død – den stemmer nok. I og med at er vi forpliktet så er vi forpliktet. Men uansett så er det alltid greit å sjekke ut alternativ. Så jeg føler ikke det har vært bortkastet å gjøre det uansett, fastslår han.

Fullt intervju med kommunedirektør Marius Jermstad:

Fullt intervju med ordfører Arve Hitterdal: