En enstemmig Høyesterett sier at vedtaket om Acer var lovlig.

Det betyr at 17 høyesterettsdommere er enige om at Stortinget lovlig vedtok å ta Norge inn i EUs energibyrå.

– Min konklusjon er at grunnlovens regler ikke ble brutt da Stortinget i 2018 samtykket i å ta EUs tredje energimarkedspakke inn i EØS-avtalen, sa førstvoterende høyesterettsdommer Knut Erik Sæther under avsigelsen.

Ingen av de andre høyesterettsdommerne hadde innvendinger til den beslutningen.

Mange mener at Acer-vedtaket fører til at rimelig norsk vannkraft blir eksportert ut av Norge og fører til svært ustabile og høye priser her hjemme.

En av de som har fulgt høyesterettssaken er kommentator i Nationen, Eva Nordlund.

Hun sier hun ikke er overrasket over utfallet i høyesterettssaken, men finner det merkelig at dommen var enstemmig.

Tidligere i høst sa Nordlund til Nea Radio at hun mente Arbeiderpartiet og Høyre tåkelegger vedtaket med å bruke konstruksjonen «lite inngripende suverenitetsavgivelse», i forsøk på å omgå Grunnloven.

Hør intervju med Eva Nordlund her: