Røros lufthavn ble sist asfaltert i 1995, og har behov for utbedringer for å opprettholde sikker og stabil drift. Det ble derfor bestemt at flyplassen skulle stenge i to uker til sommeren, mens rullebanen ble asfaltert.

Asfaltering av hele rullebanen, som idag er på 1720 meter, er kostnadskrevende, og Avinor stilte derfor spørsmål til lokale aktører om det var behov for en så lang rullebane på Røros.

Asfalteringen ble lagt ut på anbud, og i anbudsutlysningene lå en opsjon på asfaltering av rullebanen på 1200 meter, noe som er 520 meter kortere enn den er i dag. Det har reiseliv, næringsliv og kommunen uttrykt bekymring for, og nå har Avinor valgt å utsette asfalteringen av rullebanen.

– Det er nå besluttet å starte nødvendige vedlikeholdsarbeider i form av reparasjoner av tverrgående sprekker. Dette vil sikre rullebanen den nødvendige oppgradering for noen år, sier divisjonsdirektør i Avinor, Margrethe Snekkerbakken, i ei pressemelding.

– Dette gir også lokalt næringsliv og reiseliv mulighet til å jobbe med ruteutvikling til og fra regionen, før man beslutter hvor lang rullebane som skal asfalteres på sikt.

Videre skriver Avinor at utbedringene som vil bli gjort i sommer vil gjøre lufthavnen godt rustet til å bistå Forsvaret under Nato-øvelsen Trident Juncture, og det vil opprettholde mulighetene til å ta ned fly av samme størrelse som før.