Regulariteten er et mål på hvor mange av de planlagte flyankomster og avganger som flys.

Når det gjelder Røros Lufthavn, så har denne vært hyppig debattert de siste månedene.

– Vi kan derfor med glede melde at regulariteten i februar måned var på 98,2 prosent. Det er en markant forbedring fra tidligere måneder. I praksis betyr det at hele 109 av Widerøes 111 planlagte rutefly denne måneden landet eller tok av fra Avinors lufthavn på Røros, sier flyplassjef ved Røros Lufthavn, Gudbrand Rognes.

I januar var det 14 kanselleringer som i følge Widerøe skyldes vær, fly med teknisk trøbbel og mannskapsmangel.