Seks utkantkommuner deltar i det fylkeskommunale prosjektet «I Lag». For noen uker siden møttes de på Høylandet for å fortsette arbeidet.

Bidrar med ressurser

Kommunene som deltar i prosjektet er Tydal, Meråker, Rennebu, Snåsa, Høylandet og Leka. Og felles for de alle er at de ønsker økt tilflytting, utvikling av kommunen og arbeidsplasser.

– «I Lag» er en satsning fra fylkeskommunen, og det er meningen at kommunene skal være med å utvikle distriktspolitikken. Både kommuneadministrasjonene og sammen med næringslivet og frivillige, sier Britt Elin Strand, som leder prosjektsatsningen i Trøndelag fylkeskommune.

– Fylkeskommunen bidrar med utviklingskraft i form av finansiering av prosjektledere - da får de frigjort tid og kapasitet til å gjøre de utviklingsoppgavene som trengs i kommunen.

Hør intervjuet med Britt Elin Strand ved Trøndelag fylkeskommune her:

I Tydal er det Mari Evjen som er prosjektleder. Der har de gjort mye kreativt for å trekke oppmerksomheten til mulighetene kommunen har å by på.

Blant annet på sosiale medier.

I påska satte de ut en mobil sjokoladeautomat ved skisporet, inviterte til konkurranse på sosiale medier og hadde en noe kryptisk og humoristisk video-kampanje på Instagram om skuterkjøring.

Les mer om det her:

Viktig erfaringsdeling

Det er viktig å møtes for å dele erfaringer, sier Ola Øie, som er prosjektleder i Rennebu kommune.

– Det er veldig lærerikt å høre hva andre kommuner jobber med. Det samholdet og den kommunikasjon vi har når det gjelder å se felles utfordringer - gir oss faktisk en styrke.

– Deltakelsen i «I Lag»-prosjektet bygger en kompetanse for min del. Og den vil jeg ta med tilbake til Rennebu igjen.

Trenden har snudd

Noen av kommunene har allerede sett resultater i form av tilflytting.

– Etter mange år med nedgang har trenden snudd.

– Det er mye spennende som foregår. Nye arbeidsplasser og folk som ringer og vil kjøpe seg boligtomt. Og nå får vi også forbedra E14 og kommunikasjonen - det er positivt, forteller Anne Marken, som er prosjektleder i Meråker kommune.

Anne Marken (t.v.) er prosjektleder i Meråker og Ola Øie er prosjektleder i Rennebu. Foto: Knut Inge Seem

Det samme merker de i Snåsa.

– Mange ungdommer vil hjem og mange vil hjem til Snåsa igjen for å overta familiegården. Mange kommer tilbake med ny kompetanse og starter ny næring. Dette er både positivt og spennende, Trine Hasvang Vaag, som er prosjektleder i Snåsa kommune.

Støtten fra fylkeskommunen har vært viktig, sier Vaag.

Blant annet fordi det frigjør midler til ansatte som får jobbe på heltid med utvikling, det sier

– Det er mye å hente ut av et slikt prosjekt. Blant annet at vi kan sette av ei hel stilling til å jobbe med dette.

Hør hele intervjuet med Trine Hasvang Vaag fra Snåsa, Anne Marken fra Meråker og Ola Øie fra Rennebu her: