Holtålen kommune leverte mandag en søknad om å få henge opp igjen bannerne gjennom Ålen sentrum, som ble tatt ned forrige uke.

Etter en rask behandling hor fylkeskommun, kom svaret allerede samme ettermidag.

Og det er klart at bannerne kan henges opp igjen, men det kreves at arbeidet gjøres på lovlig måte.

I hurtigvedtaket heter det blant annet at bannerne ikke må plasseres på lysmaster tett inntil offentlig trafikkskilt, eller ved gangfelt. Slike punkter krever spesiell konsentrasjon av trafikantene og det må ikke være noe som hindrer sikten til disse.

I tillatelsen heter det også at søker er ansvarlig for at bannerne monteres på en forsvarlig måte.

Det var sist tirsdag bannerne, som har hengt oppe siden midten av mai, ble tatt ned, blant annet på grunn av ulovlig montering.