I over ti somre har bannere med naturbilder møtt bilister på vei opp og ned Gauldalen når de har passert Ålen.

Bannerne var i sin tid en gave gitt til bygda av veldedighetsforeningen Bygdapreg.

I begynnelsen var det norske flagg som preget Ålen sentrum. Men ikke alle likte at det hang flagg ute i tide og utide og etter en del avisskriverier ble flaggene etter hvert byttet ut med bannere med naturmotiv.

Bildene er det bygdas egen naturfotograf, Jon Østeng Hov som har tatt.

Dette har preget Ålen sentrum i flere sommere - helt til nå.

Oppdaget tilfeldig

Da Ålen Musikkorps på oppdrag fra Bygdapreg skulle henge opp bannerne like før 17. mai, så kjørte Morten Aune fra seksjon drift og vedlikehold veg hos fylkeskommunen gjennom Ålen sentrum.

Her oppdaget han at bannerne ble hengt opp på en risikabel måte, uten merking av noe slag.

Dette møtte Morten Aune da han kjørte gjennom Ålen sentrum. Foto: Morten Aune

Liften som ble brukt til arbeidet sperret også for trafikken og det var ingen synlige vakter som passet på.

Dette var en fredagskveld med mye trafikk og Aune skriver i en epost til Holtålen kommune at da han kom til Ålen stod det en lift midt i veien, med tre mann som holdt på å henge opp bannere på lysmaster.

– Ingen forvarsling eller merking av støtteben på lift. Og mannskap var uten synlighetstøy, het det i meldingen fra Aune.

Aune mener bannere i Ålen forstyrrer for vegskilt. Foto: Morten Aune

Han sier bannerne også er til hinder for annen skilting gjennom sentrum, blant annet ved Hov Skole.

Til opplysning så er det 50 og 40 sone i det aktuelle området.

Som om dette ikke var nok, så var bannerne også merket med sponsorer fra næringslivet - noe som heller ikke er etter boken.

Kommunen hadde gitt tillatelse

Aune kontaktet de tre som jobbet med å henge opp bannerne og fikk til svar at de gjorde dette på oppdrag fra Bygdapreg.

Han tok videre kontakt med Tove Hegseth fra Bygdapreg som kunne opplyse at hun hadde snakket med Holtålen kommune og fått tilbakemelding på at det var bare å henge opp bannerne.

Tirsdag var fagfolk i gang med å fjerne bannerne i Ålen sentrum. Foto: Per Magne Moan

Morten Aune rapporterte hendelsen inn til fylkeskommunen. som igjen krevde at bannerne ble fjernet, og at dette skulle gjøres på en forsvarlig måte av fagfolk.

Tirsdag var derfor mannskaper fra Svevia i sving og fikk fjernet bannerne i Ålen.

Tove Hegseth, som nå venter å få regningen for fjerningsarbeidet tirsdag, synes det blir litt trist når dette nå gjøres, men hun har forståelse for at ting må gjøres korrekt. Hun har likevel ikke noen tro på at søknader om å få sette opp igjen bannerne blir innvilget denne sommeren.

Hør intervju med Tove Hegseth her:

Morten Aune sier regelverket er klart på dette området og at andre tettsteder som har slike bannere hengende oppe, har alt på stell når det kommer til søknader og plassering. Han viser til Tydal kommune som har gjort alt riktig i denne sammenheng.

Hør intervju med Morten Aune her: