Fylkespolitiker Hallgeir Grøntvedt har lovet å følge opp saken der fylkeskommunen krevde bannerne i Ålen sentrum fjernet.

Tirsdag denne uken ble bannerne fjernet fra telefonstolpene.

Torsdag ettermiddag sier Grøntvedt til Nea Radio at Bygdapreg har full rett til å henge opp bannerne, men de må søke om tillatelse til å sette opp lift i veibanen for det må gjøres på forsvarlig måte i forhold til å avvikle trafikken. I tillegg må det settes opp varseltrekant.

– Det var det som gjorde at fylkeskommunen stanset arbeidet, sier han.

Når Nea Radio påpeker at det kan virke som noe vel drøyt prinsipprytteri at bannerne må ned etter å ha hengt oppe i nesten en måned, så svarer Grøntvedt at han har forstått det slik at bannerne ble tatt ned samme dag som de ble hengt opp - altså før 17. mai.

– Hvis de har hengt de opp så skjønner jeg ikke hvorfor de skal ta det ned, sier han mener dette begynner å ligne en parodi.

Han avslutter med at noen nå må skjære gjennom slik at bannerne kan henges opp igjen.

Hør intervju med Grøntvedt her: