Iver Waldahl Lillegjære/Jørgen Bakken

– Vi ba om en tilbakemelding på status innen den 20. juli, og den har vi ennå ikke mottatt. Så foreløpig har vi ikke fått svar fra Trondheim kommune, sier fylkeslege Jan Vaage hos Statsforvalteren i Trøndelag til Nea Radio.

Vaage purret på kommunen via e-post etter Nea Radio etterspurte om de hadde fått tilbakemelding. Nå har kommunen fått ny frist 12. september.

– Er det ikke litt sløvt at man ikke har fått svar på den originale fristen når det er snakk om pasientsikkerheten ved Legevakten?

– Jo da absolutt. Det er egentlig litt uvanlig og uforståelig at vi ikke har fått svar på dette, sier Vaage som regner med kommunen kommer med en forklaring når de endelig gir tilbakemelding.– Hvorfor har ikke Statsforvalteren fulgt opp denne saken tidligere, nå nærmer vi oss september med stormskritt? – Ja det kan du si. Nå er det sånn at også våre saksbehandlere har sommerferie, og i en travel hverdag så har man ikke fanget opp at svaret fra kommunen har kommet til rett tid, sier Vaage videre.

Kommunen svarer

Vi har spurt kommunaldirektør for Helse i Trondheim kommune Wenche Dehli om hvorfor de ikke har svart Statsforvalteren.

Hun sier i en e-post til Nea Radio at hun vil svare på hvorfor dette har skjedd i løpet av dagen.

Hør intervjuet med fylkeslege Jan Vaage av Jørgen Bakken her: