– For oss betyr situasjonen med Helseplattformen at vi ikke kan gi folk time, og vi kan ikke tilby øyeblikkelig hjelp, sier Bjarne Austad, som er spesialist i allmennmedisin, fastlege ved Øya legesenter i Trondheim og førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, til Nea Radio.

- Det er ubehagelig når man sitter som fastlege og ikke kan tilby pasientene hjelp. Vi har varslet fra til Statsforvalteren at nå driver vi ikke forsvarlig praksis, og det har med Helseplattformen å gjøre, fortsetter han.

Øya legesenter har brukt Helseplattformen som pasientjournalsystem i en måned. Sammen med Legevakten i Trondheim er de det første legekontoret som tar i bruk det nye pasientjournalsystemet i landet.

Austad sier at han han som lege aldri har vært i en lignende situasjon tidligere.

– Jeg har jobbet som lege i nesten 20 år og aldri varslet på lignende måte før. Dette er ikke spesielt vanlig, forteller Austad.

Ekstremt tungrodd

I Midt-Nytt i går fortalte legene ved Legevakten i Trondheim at de internt kaller Helseplattformen “Helvetesplattformen” fordi de opplever systemet som ekstremt tungrodd. Blant annet krever det 36 tastetrykk for å registrere at man har gitt en tablett paracet til én pasient. Det er denne omstendeligheten som går ut over pasientene ved Øya Legesenter.

Austad sier at Helseplattformen er et veldig uoversiktlig system og at det er veldig lite intuitivt.

– Når jeg skal gjøre en ting så tar det ganske lang tid. Man kan ikke både ha et så omfattende system og samtidig effektivitet. Det er noe med grunnstrukturen her som blir veldig ineffektiv, sier han.

Berømmer innsatsen

Samtidig berømmer Austad innsatsen til det særskilte supportteamet fra Helseplattformen, som holder til på Øya Legesenter.

– Så langt har vi meldt inn 194 feil og Helseplattformen tar tak i problemene og gjør alt de kan for å rette opp i dem. De satser veldig på support til oss. Likevel fungerer ikke dette godt nok, sier han.