Det var i fjor Statskog vant budrunden på den store eiendommen Meraker Brug med et bud på 2,65 milliarder kroner. Det er høyere enn to av statens egne verdivurderinger.

– Grunn til å undersøke

– Vi vil ikke akseptere denne praksisen. De strakk regelen for å føre investeringer «under strek» for langt. I vår bok er det budsjettriksing og tegn på useriøs statsstyring, sier Peter Frølich i Høyre til VG.

Han er også leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Tirsdag bestemte komitéen seg for å åpne kontrollsak om statens kjøp av landbrukseiendommen. Kjøpet ble ført «under streken» i statsbudsjettet.

Kort forklart betyr det å føre en investering «under streken» holdes utenfor de ordinære utgiftene til statsbudsjettet, fordi det regnes å kunne gi avkastning, skriver VG.

Leder for Trøndelag fylkeskommune, Tomas Iver Hallem (Sp), Sandra Borch (Sp) og Trygve Slagsvold Vedum til stede i Meråker etter kjøpet av Meraker Brug. Foto: Karin Jegtvik

– Kun investeringer som er like gode som å ha pengene i Oljefondet som er lovlig å ta «under streken», forklarer Frølich til VG.

Hvis staten har betalt for mye for eiendommen, så er ikke dette kravet overholdt. Da har regjeringen omgått handlingsregelen. Det er ennå ikke besluttet når det eventuelt sendes spørsmål til regjeringen.

Beslutningen om å opprette kontrollsak ble tatt av et mindretall i komiteen som består av Høyre, Frp og Venstre.

Eiendommene i AS Meraker Brug har et samlet areal på om lag 1,2 millioner mål, hvorav mer enn 200 tusen mål er produktiv skog. Eiendommene ligger i Meråker, Stjørdal, Malvik og Steinkjer kommune.

Daværende landbruksminister, ordfører i Meråker og finansministeren feiret kjøpet med grønn senterpartikake.