Tirsdag ettermiddag satt formannskapet i Stjørdal kommune i ekstraordinært møte. Bakgrunn for møtet er Stjørdals-Blink fotball sin søknad om simpel kausjon, drift og investering.

Klubben har den siste tiden jobbet intenst for å hente inn mer midler til klubben, etter at det tidligere ble kjent at klubben styrer mot et underskudd på flere millioner kroner.

– Hvis vi fortsetter med å ikke gjøre noe som helst nå, så går vi mot et stort millionunderskudd, nærmere fire millioner i underskudd. Det er derfor vi nå valgte å stoppe opp og gjøre tiltak så raskt som mulig, sa Blinks styreleder Erling Johansen til TV2 tidligere i juni.

Enstemmig vedtatt å berge klubben

Grunnet krisen klubben står i, har Blink søkt Stjørdal kommune om å stille garanti med simpel kausjon for to lån.

Det ene lånet klubben ønsker garanti for, er et lån på kr 1,5 mill. knyttet til stadionanlegget. Det andre lånet klubbet ønsker garanti for, er et lån på kr 0,5 mill. knyttet til drift av klubben. Lånene har en nedbetalingstid frem til henholdsvis 2037 og 2026.

Dersom kommunen stiller garanti for lånet knyttet til drift av klubben, vil klubben klare å stille en positiv egenkapital som er avgjørende for klubbens fotball lisens. Dersom kommunen i formannskapsmøtet velger å ikke stille garanti, er det stor risiko for at klubben vil gå konkurs. Kommunedirektør Tor Jakob Reitan har stilt seg positiv i sin innstilling til formannskapet. Reitan mener det vil innebære en vesentlig økonomisk risiko dersom kommunen velger å stille garantiene klubben har søkt om.

- Begrunnelsen for denne vurdering er at nå er risikoen for konkurs er overhengende, og uten at kommunen tar dette kausjonsansvaret vil tidligere kausjonsansvar på hovedstol ville kunne blitt gjort gjeldende, skriver Reitan i sin innstilling.

Tirsdag ettermiddag klokken 13.15 bekrefter ordfører Eli Arnstad at kommunen vil berge klubben.

- Enstemmig formannskap stilte seg positiv til søknaden, sier Arnstad til Nea Radio.

Kommunen har stilt en forutsetning for vedtaket, at Blink gjennomfører sin handlingsplan som er skissert i saken.

- Det er unntaksvis at vi gir garantier for drift, sier Arnstad. Ordføreren påpeker videre at det fremover er viktig at klubben får en balanse mellom utgifter og inntekter, da det er det eneste som er bærekraftig over tid. Stjørdals-Blink ligger for øyeblikket på en 15.plass etter 11 serierunder i OBOS-ligaen, tre poeng opp til fornyet plass neste sesong. Arnstad opplyser at formannskapet i sin behandling la vekt på Blinks planer for å ivareta sine låneforpliktelser ved et ev. nedrykk.

- Det legges til grunn at styret sammen med hele klubben vil iverksette nødvendige tiltak utover de skisserte, dersom det er nødvendig for å bringe driften på kort og lang sikt i balanse, opplyser ordføreren etter møtet.

Garantien forutsetter at Stjørdals-Blink rapporterer til Stjørdal kommune med samme frekvens og innhold, slik klubben fra før gjør til Norges Fotballforbund (NFF).