– Jeg føler jeg er veldig engasjert som menneske, også brenner jeg for lokal verdiskapning og frivillighet, det sier den nyvalgte lederen for fotballgruppa i Røros IL.

Gjennom sønnen Hauk har hun også sett hvor mye fotballen i hjembygda kan bety for enkeltmennesker. Dette var viktig for Rennemo når hun tok på seg dette vervet.

– Fotballen var redningen for han gjennom store deler av ungdomstida. Når alt var mørkt, så fikk jeg se at fotballen var mye av motivasjon til at han kom seg opp om morgenen og kom seg på skole. Samholdet i laget var viktig for han, og det har brent seg fast, sier Rennemo.

Ønsker frivilligheten på dagsorden

Anita syns også det er viktig at frivilligheten igjen kan komme på dagsorden i samfunnet.

– Om jeg kan klare det med alt jeg står i og etterlever det slik at det speiler seg nedover i organisasjonen, så har jeg tro på at det kan påvirke andre til å si ja og bli med, sier Rennemo.

Hun sier også at det er viktig å få til delegering og samarbeid i en slik organisasjon. Og ønsker at man skal få til god kommunikasjon, og at folk kan få bidra når de kan.

– Min erfaring er at folk gjerne vil bidra, men at de ikke ønsker å ta på seg verv. Folk har ofte mye å gjøre, sier hun.

Samtidig berømmer hun den jobben som tidligere har blitt lagt ned i fotballgruppa på Røros, og er klar på hvordan hun skal jobbe i tiden fremover.

– Jeg er veldig strukturet når det gjelder hvilke dager jeg jobber med hva. Nå skal jeg få ting i system, sier Rennemo.

Hør intervjuet med Anita her;