Dokumenterte meldinger om frafall, svekket folkehelse og økende utenforskap skaper betydelig bekymring for ordførere over hele Trøndelag. Svekket økonomi og utfordringer med frafall i frivilligheten bidrar også til at det blir mer krevende å komme i gang når det åpnes opp igjen.

Rammer mange

I likhet med Norges Fotballforbund og Norges Idrettsforbund ønsker fylkesordføreren og ordførerne å åpne for breddefotball i større grad og i et raskere tempo enn det som gjelder per i dag.

Representanter for nasjonale helsemyndigheter har flere ganger bekreftet at det er økt mobilitet, samling av publikum og kø i kiosk som utgjør bekymringen, ikke selve fotballaktiviteten.

- Derfor er det ekstra uforståelig at utøvere over 20 år kan møtes på trening, men ikke få utøve en aktivitet myndighetene ikke frykter smittefaren ved, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Smittetrygg aktivitet

Erfaringer fra andre land, samt fra aktiviteten her i landet for yngre aldersgrupper, viser at kontakten i fotball er svært sporadisk og kortvarig. Flere rapporter viser at spillere er innenfor en radius på 1,5 meter i til sammen om lag kun 90 sekunder i snitt i løpet av en kamp på 90 minutter.

Stor betydning for svært mange

Fotballen er den eneste aktiviteten som utøves av barn, ungdom og voksne i hver eneste kommune i hele Norge. I hver eneste bygd og hver eneste bydel er det fotballaktivitet. Fotballen betyr derfor veldig mye for svært mange, og i et folkehelseperspektiv er det derfor helt nødvendig at man gjenopptar aktiviteten så raskt som mulig.