Det er et utrolig stort behov for frivillige under VM i rallycross som arrangeres på Lånkebanen i juni, og de ønsker folk med forskjellige fagkompetanse fra hele Norge.

- Det å stille som frivillig kan gi god effekt også på lengre sikt, forteller May Bente Fossen, som er årets funksjonærsjef. Hun var også funksjonæransvarlig for VM Rallycross in Hell 2018. -Vi har fått tilbakemelding om at rekrutteringsfirma melder at det vektlegges positivt når de ser på CV til jobbsøkere at de har vært frivillig. Frivillighetsarbeid kan derfor være en døråpner karrieremessig, fortsetter May Bente.

Ønsker funksjonærer: Funksjonærsjef May Bente Fossen og daglig leder Annette Tollefsen Jensen håper så mange som mulig melder seg som funksjonærer til årets VM Rallycross in Hell. Foto: Hell RX

Frivillighet gjennom idrettslag

- Vi trenger ca 1300 frivillige inkludert alle idrettslag som stiller med egne frivillige, sier Annette Tollefsen Jensen, daglig leder for HellRX AS. Vi har så langt; avtale om samarbeid med 7 idrettslag, som hver for seg tar ansvaret for deler av arrangementet, herunder camping, toalettvask, parkering, kiosksalg, billettering, restauranttelt og vakthold.Det er et meget stort apparat som skal i gang når VM avvikles på lånkebanen, og vi har fokus på at publikum og team som besøker lånkebanen skal møte et smilende og hyggelig personale, som yter god service hele veien.

Videre oppfordrer både May Bente og Annette, alle interesserte til å sende inn søknad om å få bli funksjonær. Dette gjøres via deres hjemmeside, hvor det finnes et enkelt søknadsskjema.