Fotballgruppa i Tydal IL søkte om 20.000 kroner fra kommunens omdømmefond for å relansere Tydalscupen i fotball i juli.

Dette blir den 52. fotballhelga på Stugudalen og er et av sommerens høydepunkt for både spillere, funksjonærer og publikum. Det har ikke vært arrangert fotballhelg i 2020 og 2021 på grunn av Covid-pandemien.

Fotballgruppa planlegger cup 8.- 10. juli på Stugudalsbanen, med bankett på Væktarstua Spiseri lørdag kveld og påfølgende dansefest i Bjørkly etter banketten.

Tydal IL har i år ingen påmeldte seniorlag i seriespill, faktisk for første gang på over 50 år. Årets turnering er i så måte svært viktig med tanke på å tilby tydalsungdommer et tilbud innenfor fotballsporten.

I tillegg til dame- og herrelag blir det også et tilbud for de aller yngste med knøttekamp.

- Kommunedirektøren finner det meget positivt at Tydal IL fotballgruppa ønsker å videreføre den tradisjonelle fotballturneringa. Dette er av stor betydning for mange ungdommer i og utenfor bygda, og det gir positive ringvirkninger for flere næringsaktør, skrev kommunedirektør Heidi Horndalen i innstillinga si til formannskapet.