NTB

Det fremgår av et brev forbundsledelsen sendte til regjeringen tirsdag. Brevet, som er signert fotballpresident Terje Svendsen, er stilet til kulturminister Abid Raja (V) og helseminister Bent Høie (H).

Regjeringen varslet sist fredag at den ikke vil gjøre noen ny vurdering rundt åpning av breddeidretten før tidligst i midten av september. Det mener NFF er siste frist dersom det fortsatt skal kunne gjennomføres seriespill i lavere divisjoner.

«Dersom ikke breddefotballen kommer i gang med kontakttrening innen midten av september må NFF dessverre avlyse serien for 2020», heter det i brevet til Høie og Raja.

Tidligere har både fotballforbundet og Divisjonsforeningen, som blant annet representerer klubbene i 3. divisjon for menn, satt deadline for oppstart av aktivitet enda tidligere.

Nye formater

Norges Fotballforbund opplyser at det nå foreligger forslag til nye og tilpassede turneringsformater for å berge sesongen i lavere divisjoner. Som følge av myndighetenes bekymring for økt smittefare ved reisevirksomhet, er denne planlagt redusert til et minimum.

Det betyr blant annet at det legges opp til at divisjonene deles opp i kortreiste puljer.

De nye formatene åpner for at de første kampene kan komme til å bli spilt så sent som i oktober. Det har neppe skjedd i norsk fotball tidligere.

«I plan for oppstart har NFF lagt opp til trening med kontakt senest fra midten av september og kamper fra begynnelsen av oktober», skriver fotballpresident Svendsen.

Han understreker også at det store flertallet av klubbene fortsatt ønsker å gjennomføre sesongen, selv om frustrasjonen over de stadige utsettelsene er stor.

Skadelidende

De forenklede turneringsformatene som nå foreligger skisserer eksempelvis en plan der de seks avdelingene i 3. divisjon deles i to, slik at de utgjør 12 avdelinger a sju lag. I hver av disse skal det spilles enkel serie.

Hva som skal gjøres rundt opprykk og nedrykk er ikke besluttet endelig.

– Vi ser på alternative former for nedrykk. Det er ikke nødvendigvis 18 lag som rykker ned, slik det normalt ville vært, sier Divisjonsforeningens leder Kari Lindevik til NTB.

Hun peker på at flere klubbledere har stilt spørsmål ved rettferdigheten i at det gjennomføres nedrykk i det som i så fall blir en forenklet utgave av 2020-sesongen.

Lindevik peker også på at oppstart av kamper første helgen i oktober vil gi klubbene kort tid til trening, oppkjøring og forberedelser. Hun opplyser videre at man trenger rundt halvannen måned på å gjennomføre den forenklede 3. divisjonssesongen.

Utfordringer rundt baneforhold, banekapasitet og værforhold kan samtidig komplisere bildet.

50.000 spillere

I sin argumentasjon for at breddefotballen må få grønt lys innen midten av september, peker NFF blant annet på at smittetilfellene i toppfotballen har vært få etter at den ble startet opp igjen.

Det har så langt vært åpnet for treninger og kamper på de tre øverste nivåene i norsk herrefotball og de to øverste nivåene på kvinnesiden.

Ifølge NFF er det rundt 50.000 spillere som så langt ikke har kunnet utøve idretten sin på vanlig måte i 2020. Fotballen frykter stort frafall.

– Den gruppen som lider under ikke å få spille fotball nå, er voksenungdom. De blir utålmodige. Vi er redde for at de gir opp, og det har kanskje mange allerede gjort, sier Lindevik.

Hun forstår ikke at klarsignalet fra regjeringen har drøyd så lenge.

– Det er helt uforståelig så flink som fotballen har vært med hensyn til å ivareta smittevernet, sier Divisjonsforeningens leder.

NFF ber om et svar fra myndighetene på tirsdagens brev innen midten av september. Da vil trolig også en ny generell anbefaling rundt åpning av breddeidretten foreligge.