Mattilsynet gjennomførte inspeksjon av vinterens Femundløpet og konkluderer nå i tilsynsrapporten sin at løpet var godt gjennomført og at det ikke er grunnlag for varslede eller fattede vedtak.

De fulgte i stor grad den lengste distansen F650 og var innom de fleste sjekkpunktene. På Røros fulgte de deler av målgangen i klassen F450.

– Vi har et godt og profesjonelt samarbeid med Mattilsynet både før og under løpet, sier daglig leder i Femundløpet, Jon Anders Kokkvoll, og legger til at han særlig er fornøyd med rapporten tatt i betraktning at Femundløpet i stor grad drives av frivillige.

Kronglete

For å sikre et dyrevelferdsmessig forsvarlig løp poengterer Mattilsynet at kommunikasjonen mellom løpets veterinærtjeneste og Norges Hundekjørerforbunds TD (teknisk delegerte, dommere) kan bli bedre. Særlig utfordrende er dette når spann med halt hund kjører ut fra sjekkpunkt og TD ikke er tilgjengelig for veterinærtjenesten. Videre sier Mattilsynet at nedkjøringa inn til sjekkpunkt Trysil var "kronglete og medførte et farepotensiale for skade på hundene".

Mattilsynet gjorde observasjon av et spann på sjekkpunkt Tolga som hadde to halte hunder før utkjøring av sjekkpunktet. Deltakeren ble av veterinær varslet om at spannet ikke kunne kjøre ut. Deltakeren satte ut den ene halte hunden, og mente at den andre ville løpe seg fin. Ved målgang på Røros av observerte spann var det ikke notert avvik på spannet.

Finner løsninger

– Tilsynsrapporten tar vi til etterretning. Vi er allerede i gang med tiltak for å bedre traseen mellom Drevsjø og Trysil, både med tanke på å finne en slakere trase generelt og ikke minst nedkjøringa inn til sjekkpunkt Trysil. Vi jobber også med å finne en løsning for å unngå den unødvendige stigninga enkelte opplevde inn til sjekkpunkt Orkelbogen. Hundevelferden har vi over lang tid hatt stort fokus på. Er det noe jeg er helt sikker på så er det at deltakerne ivaretar hundene på en best mulig måte. De lever jo med hundene nesten 24/7 gjennom det meste av året. Vi opplever at det berører deltakerne ekstra sterkt når de får en hund som er skadd eller av andre årsaker må tas ut av spannet. Alle ønsker jo å komme til mål med friskest mulig spann, sier Kokkvoll.

Jon Anders Kokkvoll er daglig leder for Femundløpet. Foto: Marit Langseth