Gatelag gjennom Fotballstiftelsen og organisert i norske toppklubber er et lavterskel tilbud til mennesker med rusrelaterte utfordringer. Ranheim er nummer 23 i gatelagsfamilien, som hver eneste uke leverer 4.000 rusfrie timer og fikk i fjor over 100 spillere over i lønnet arbeid, skole eller arbeidstreningsprosjekter i og rundt klubbene.

Og i år utvides aktiviteten betydelig. Allerede neste uke følger Raufoss etter med sitt godt planlagte gatelagsprosjekt. Og gode planer pågår både i Bodø og på Bryne - og hos Ranheims naboer på Lerkendal.

Flere aktører

På oppstartsdagen tirsdag var Bjørn Skjæran fra Rosenborg blant de som deltok på et koordinerende møte med Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeens Hveita-lag, Trondheim kommune og Fotballstiftelsen.

- Det er logisk at det i dette kan være et samarbeid med RBK, Frelsesarmeen og andre relevante aktører, slik at vi sikrer et best mulig tilbud som ikke konkurrerer med hverandre med tanke på kollisjoner på tidspunkt, man kan delta på flere aktiviteter osv, sier Ranheims daglige leder Frank Lidahl.

Som tirsdag signerte Klubbavtalen med Fotballstiftelsen. Fra før har klubben fått med seg viktige aktører som jobber på rusfeltet.

- Vi har formalisert et samarbeid med Kirkens Bymisjon og Trondheim Kommune som skal være støttespillere inn mot aktiviteten, og vil den neste perioden også tenke større og se vårt tilbud i sammenheng med et helhetlig tilbud for denne gruppen i Trondheim, understreker Lidahl.

Ambisjoner for mer enn fotball

I fire måneder har klubben, sammen med Fotballstiftelsen, jobbet med hvordan man best mulig bygger et bærekraftig tilbud til ei gruppe som har behov for god aktivitet som skaper flere rusfrie timer. Men ambisjonen går lenger enn å skape positiv aktivitet, tilhørighet og opplevelse av mestring for en sårbar gruppe.

- Ambisjonen er å drive det videre med tilbud om arbeidstrening internt i klubben, praksisplasser hos bedrifter og drømmen er at det for enkelte kan ende med fast jobb til slutt. I Ranheim realiserer vi drømmer, sier Frank Lidahl.

Les mer om Ranheims satsing her

Gatelagsfotballen under Fotballstiftelsen runder 10 år i år. Og i 2021 omfatter satsingen gatelag i norske toppklubber i alle landets fylker - og er med det blant Idretts-Norges største samfunnsprosjekter.

Les mer i Gatelagsportalen